Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača

U razdoblju od 1. siječnja 2016. do 15. lipnja 2020. godine, predano je ukupno 1.258 Zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka stečaja potrošača pred savjetovalištem. Od navedenog broja predanih zahtjeva sklopljeno je 16 izvansudskih sporazuma te su izdane ukupno 932 Potvrde o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma.

16.06.2020.

Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača

Izvansudski postupak stečaja potrošača pred savjetovalištem je postupak koji se provodi s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika te ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu.

Financijska agencija je, stupanjem na snagu Zakona o stečaju potrošača 1. siječnja 2016. godine započela s provođenjem izvansudskog postupka stečaja potrošača pred savjetovalištem.

Od 1. siječnja 2019. godine izvansudski postupak pred savjetovalištem više nije obavezni postupak za potrošače koji žele pokrenuti stečaj potrošača pred nadležnim općinskim sudom.

Sljedeći Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača bit će objavljen kada dođe do promjene u podacima relevantnim za izvansudski postupak pred savjetovalištem.