Pregled zbirnih podataka iz sustava stečaj potrošača

Objavljujemo Pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Stečaj potrošača.

09.10.2019.

Pregled zbirnih podataka iz sustava stečaj potrošača

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača (NN broj 100/15) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu.

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama:

  • broj predmeta prema vrsti potrošača,
  • broj predmeta prema savjetovalištima,
  • pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema savjetovalištima,
  • broj predmeta prema županijama,
  • pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema županijama.

Pregled zbirnih podataka iz sustava stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 7.10.2019.