Pripravnik za IT podršku poslovnom sustavu (m/ž)
<< Natrag

Pripravnik za IT podršku poslovnom sustavu (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Centru digitalnih usluga, Sektor komercijalnih digitalnih rješenja.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 30. srpnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u definiranju te predlaganje promjena i unaprjeđenja poslovnih procesa, provođenje i dokumentiranje pokusnog rada IT komponenti – programskih modula,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti – programskih modula,
 • analiza i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja problema u radu IT sustava/aplikacija,
 • sudjelovanje u pripremi, obradi, analizi i isporukama podataka,
 • suradnja i koordinacija u provođenju poslovnih procesa s drugim Fininim organizacijskim jedinicama i mjerodavnim institucijama.

Od Vas ćemo očekivati:

 • komunikativnost,
 • sposobnost rješavanja složenih zadataka,
 • inovativan pristup uz usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • spremnost na timski rad,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word,excel, baze podataka, osnove komunikacije i interneta, powerpoint - napredno),
 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – tehnički, društveni, prirodni smjer (prednost - tehničko i informatičko usmjerenje),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je:

 • poznavanje faza i metodologije razvoja softvera,
 • poznavanje rada s bazama podataka, SQL-om,
 • poznavanje tehnologije XML-a,
 • poznavanje tehnologije primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa,
 • poznavanje jednog modernog objektno orijentiranog programskog jezika,
 • spremnost na kontinuirano učenje i praćenje tehnologija.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci (VŠSS/bacc.) ili 12 mjeseci (VSS/mag/struč.spec),
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 30. srpnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a