Pripravnik za IT podršku poslovnom sustavu (m/ž)
<< Natrag

Pripravnik za IT podršku poslovnom sustavu (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad u Zagrebu u Odjelu registra digitalnih certifikata, Centru elektroničkog poslovanja, Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 9. studenoga 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje poslova podrške ugovornim korisnicima i poslovnim partnerima kod integracije rješenja u njihov sustav, analiziranje i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja problema u radu IT sustava/aplikacija,
 • obavljanje poslova podrške ugovornim korisnicima servisa i usluga (komunikacija s korisnicima, utvrđivanje i rješavanje problema, odgovori na upite i reklamacije),
 • sudjelovanje u definiranju zahtjeva prema dobavljačima i Sektoru informatike te suradnja sa specijalistima iz njihovog područja kod razvoja usluga i servisa, komunikacija s drugim organizacijskim dijelovima Fine kod unaprjeđenja postojećih proizvoda i usluga,
 • sudjelovanje u testiranju isporuka dobavljača, izrada testnih skripti, izrada testova prihvaćanja i izvješća o greškama,
 • sudjelovanje u izradi internih uputa, procedura i metodologija iz djelokruga rada,
 • rješavanje reklamacija ugovornih korisnika iz djelokruga rada,
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • izražene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu,
 • sposobnost rješavanja složenih zadataka,
 • inovativan pristup uz usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • poznavanje tehnologije primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa - prednost,
 • poznavanje rada s bazama podataka, SQL,
 • poznavanje faza i metodologije rada softvera,
 • poznavanje tehnologije web servisa,
 • aktivno  znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (obrada teksta, excel, izrada prezentacije, baze podataka, osnove komunikacija i interneta  – napredno),
 • VŠSS/bacc, VSS/mag./struč.spec.— smjer:  tehnički (tehničko i informatičko usmjerenje),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je:

 • poznavanje tehnologije primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme u trajanju 8 mjeseci (VŠSS/bacc.) ili 12 mjeseci (VSS/mag./struč.spec.),
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 9. studenog 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a