Programer mobilnih aplikacija – ekspert (m/ž)
<< Natrag

Programer mobilnih aplikacija – ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu, Zaboku, Čakovcu, Rijeci, Koprivnici, Kutini, Osijeku, Slatini, Virovitici, Splitu, Požegi, Đurđevcu u Odjelu za dizajn i mobilna IT rješenja, Centar za razvoj poslovnih i mobilnih IT rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb, Zabok, Čakovec, Rijeka, Koprivnica, Kutina, Osijek, Slatina, Virovitica, Split, Požega, Đurđevac

Rok za prijave: 20. siječnja 2023.

Vaši zadaci bit će:

 • razvijanje i dokumentiranje aplikativne komponente IT sustava;
 • sudjelovanje u svim fazama životnog ciklusa aplikacija poštujući načela agilnih metoda razvoja;
 • sudjelovanje u aktivnostima izrade studija izvedivosti i isplativosti te izradi elemenata troškovnika;
 • analiziranje i obrada opisane funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve korisnika,    
 • razvijanje i dokumentiranje složenije komponente IT sustava (prototipove korisničkih sučelja, korisnička sučelja i programske module), uspostavljanje interakcije između IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrđenom dizajnu;
 • sudjelovanje u planiranju složenijih isporuka i integriranje komponente IT sustava (programske module) i isporuka    
 • sudjelovanje u analizama  za potrebe unaprjeđenja i optimizacije  IT sustava/infrastrukture/programskog koda;
 • provođenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama;            
 • analiziranje prijava problema u radu IT sustava i provođenje aktivnosti otklanjanja istih;    
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima i sudjelovanje u unaprjeđenju razvojnog procesa (CI/CD, DevSecOps ...);
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 10 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • MS office (Word, Excel, PowerPoint – osnovno),
 • napredna znanja i praktično iskustvo u području razvoja iOS i/ili Android mobilnih aplikacija 
 • napredna znanja i praktično iskustvo korištenja razvojnih okruženja za razvoj mobilnih aplikacija (Xcode, Android Studio)
 • napredna znanja i praktično iskustvo korištenja povezanih tehnologija, specifičnih tehnoloških rješenja, procedura i standarda u razvoju mobilnih aplikacija (Build&Deployment, Security, Publishing, Debugging, Testing)
 • napredna znanja i praktično iskustvo implementacije/primjene Web servisa (SOAP, REST)
 • napredna znanja i praktično iskustvo rada s bazama podataka (SQL, PL/SQL, Stored Procedures, NoSQL) 
 • praktično iskustvo primjene alata za upravljanje izvornim kôdom, programskim pojektima i automatizaciju (Git, Jenkins, Maven i sl.)
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • spremnost na kontinuirano učenje i dijeljenje znanja,
 • preslika diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je: 

 • praktično iskustvo razvoja u agilnim timovima,
 • certifikat ili tečaj za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada.

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem linka za prijavu do 20. siječnja 2023. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a