savjetnik pri Upravi - ekspert
<< Natrag

savjetnik pri Upravi - ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Upravi, Financijska agencija

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 17. prosinca 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • proučavanje i stručna obrada najsloženijih pitanja i probleme vezane uz funkcioniranje pojedinih Fininih dijelova sustava te suradnja i pružanje stručne pomoći Upravi u njihovom rješavanju.
 • pružanje informacija i savjetodavne usluge, izrada stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa te predlaganje i provedba konkretnih programa u svezi s EU fondovima,
 • suradnja s državnim tijelima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama te gospodarskim subjektima u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa te u svezi s funkcioniranjem pojedinih Fininih dijelova sustava.
 • sudjelovanje u uspostavljanju i održavanju komunikacije s postojećim i potencijalnim projektnim partnerima,
 • vršenje nadzora provedbe složenijih EU projekata.
 • identificiranje i analiziranje novih poslovnih prilike i područja unapređenja postojećih modela poslovanja te predlaganje njihove implementacije,
 • temeljem ovlaštenja koordiniranje aktivnosti većih inicijativa, nadziranje realizacije drugih inicijativa te komuniciranje sa svim razinama njihove implementacije, interno i eksterno.
 • praćenje propisa i stručne literature iz djelokruga EU fondova,
 • obavljanje najsloženijih metodološko-savjetodavnih poslove iz djelokruga rada.
 • obavljanje i drugih poslova po ovlasti i nalogu Uprave.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec – pravni, ekonomski, informatički smjer,
 • 10 godina radnog iskustva,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz EU fondove (prednost),
 • napredno poznavanje metodologije upravljanja projektima u ESI fondovima i Programima Unije (priprema, provedba, izvještavanje),
 • napredno poznavanje projektnog ciklusa u EU fondovima,
 • certifikat standardne stručne razine za poslove iz djelokruga rada s EU fondovima,
 • certifikat napredne stručne razine za poslove iz djelokruga rada s EU fondovima (prednost),
 • usmjerenost na detalje,
 • etičnost i integritet,
 • spremnost na dijeljenje znanja i informacija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel, Power Point, Osnove komunikacija i interneta - napredno).
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 17. prosinca 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a