Sistem analitičar - specijalist (m/ž)
<< Natrag

Sistem analitičar - specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Centru digitalnih usluga, Sektor komercijalnih digitalnih rješenja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 2. prosinca 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • klasificiranje, analiziranje i procjena opsega i izvedivosti zahtjeva te izrada korisničke specifikacije,
 • definiranje i strukturiranje zahtjeva prema pojedinim sektorima u suradnji s njihovim specijalistima,
 • analiziranje, modeliranje i dokumentiranje tražene funkcionalnosti,
 • aktivno sudjelovanje u razvoju novih procesa,
 • priprema podloge za izradu studije izvedivosti i isplativosti te dokumentiranje analize i procjene,
 • sudjelovanje u izradi uputa za korištenje aplikativnih rješenja.

Od Vas ćemo očekivati:

 • spremnost na kontinuirano učenje i praćenje tehnologija,
 • komunikativnost i spremnost na timski rad,
 • sposobnost rješavanja složenih problema;
 • inovativan pristup uz usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word, excel, baze podataka, power point, osnove komunikacija i interneta, izrada poslovnih crteža i dijagrama, SQL – napredno),
 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec,. – tehnički, društveni, prirodni smjer (tehnički i informatički smjer – prednost),
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost je:

 • poznavanje tehnologija primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa,
 • poznavanje faza i metodologije razvoja softvera,
 • poznavanje rada s bazama podataka,
 • poznavanje tehnologije XML-a,
 • poznavanje jednog modernog objektno orijentiranog programskog jezika,
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • zazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 2. prosinca 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a