Sistem analitičar – viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

Sistem analitičar - viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Nacionalnom klirinškom sustavu (NKS), Sektor usluga za financijsku industriju

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 19. listopada 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje poslova sistem analize iz djelokruga rada, 
 • izrada testnih scenarija i testiranje programskih rješenja,
 • dokumentiranje procesa,
 • predlaganje unaprjeđenja postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga primjenom novih informatičko-komunikacijskih tehnologija,
 • suradnja s drugim organizacijskim jedinicama Fine,
 • sudjelovanje  u izradi operativnih i korisničkih uputa,
 • obavljanje drugih poslova u skladu s uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • izraženo analitičko razmišljanje, sistematičnost i metodičnost,
 • samostalnost i proaktivnost,
 • usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • sposobnost kontinuiranog učenja,
 • komunikacijske vještine,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel, Power Point, izrada poslovnih crteža i dijagrama, osnove komunikacija i interneta – napredno),
 • VSS/mag./struč.spec. – tehnički, društveni smjer (ekonomski smjer – prednost),
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • poznavanje ISO 20022 XML standarda,
 • poznavanje osnova SQL-a,
 • 1 godina radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec.).

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme s probnim radom do povratka odsutnog radnika,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 19. listopada 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a