Sistem analitičar – viši specijalist u Centru digitalnih usluga, Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja
<< Natrag

Sistem analitičar – viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Centru digitalnih usluga, Sektor komercijalnih digitalnih rješenja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 1. prosinca 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • klasificiranje, analiziranje i procjena opsega i izvedivosti zahtjeva, definiranje ciljeva i granica informacijskih sustava te veze i interakcije s postojećim sustavima, analiziranje, modeliranje i dokumentiranje tražene funkcionalnosti,        
 • praćenje promjena u  poslovnom području, kao i promjena IT rješenja na tržištu te predlaganje unaprjeđenja postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga primjenom novih informatičko-komunikacijskih tehnologija,
 • pripremanje podloge za izradu studije izvedivosti i isplativosti te po potrebi osiguravanje pretpostavke za produkcijski rad. 
 • analiziranje i optimiziranje postojećih poslovnih procesa i slučajeva uporabe te predlaganje njihove optimizacije i aplikativne implementacije, suradnja sa specijalistima za baze podataka radi analiziranja perfomansi iste te predlaganje optimizacije.
 • nadziranje rada programa u produkciji te sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti kod internih i eksternih korisnika.
 • davanje stručnih savjete ostalim sudionicima razvoja proizvoda/ usluga.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec,. – tehnički, društveni, prirodni smjer (tehnički i informatički smjer – prednost),
 • 5 godina  radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word, excel, baze podataka, power point, osnove komunikacija i interneta, izrada poslovnih crteža i dijagrama, SQL  – napredno),
 • poznavanje tehnologija primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa - prednost,
 • spremnost na kontinuirano učenje i praćenje tehnologija,
 • poznavanje faza i metodologije razvoja softvera – prednost,
 • poznavanje rada s bazama podataka - prednost,
 • poznavanje tehnologije XML-a - prednost,
 • poznavanje jednog modernog objektno orijentiranog programskog jezika – prednost,
 • komunikativnost i spremnost na timski rad,
 • sposobnost rješavanja složenih problema;
 • inovativan pristup uz usmjerenost na ciljeve,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 1. prosinca 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a