Specijalist za COP u Centru za centralizirani obračun plaća i upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, Sektoru servisa za državu
<< Natrag

Specijalist za COP (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Centru za centralizirani obračun plaća i upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, Sektoru servisa za državu.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 23. ožujka 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • provođenje analiza, izrada ad-hoc i standardnih izvješća i simulacija te priprema i modificiranje istih sukladno zadanim zahtjevima,
 • sudjelovanje u poslovnoj i savjetodavnoj  podršci korisnicima, organiziranje i provođenje školovanja korisnika za rad u sustavu,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustava,
 • koordiniranje izrade poslovne analize zahtjeva naručitelja za izmjenama,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i organizaciji i provođenju korisničkih testiranja,
 • analiziranje i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja problema u radu IT sustava/aplikacija,
 • predlaganje i sudjelovanje u razvoju novih usluga.

Od Vas ćemo očekivati:

 • poznavanje osnova relacijskih baza podataka te upravljanja podacima,
 • poznavanje procesa obračuna plaća,
 • poznavanje procesa izvještavanja prema korisnicima u javnom sektoru,
 • poznavanje pravne regulative - radno pravo, kolektivni ugovori,
 • poznavanje poreznih i računovodstvenih zakona i propisa,
 • sposobnost analitičkog razmišljanja te logičan i sistematičan pristup rješavanju problema,
 • spremnost na kontinuirano učenje,
 • razvijenu tehničku stručnost,
 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec.– tehnički, prirodni ili društveni smjer - ekonomija,
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (word, excel, powerpoint, osnove komunikacije i interneta – napredno),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme na 30 mjeseci (u trajanju projekta) s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 23. ožujka 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a