Specijalist za edukaciju (m/ž)
<< Natrag

Specijalist za edukaciju (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Centru za edukaciju, Službi upravljanja ljudskim potencijalima

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 28. veljače 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • Osmišljavanje, pripremanje i planiranje programa edukacije radnika, provođenje edukacija u skladu s edukacijskim programom te obavljanje svih organizacijskih i administrativnih poslova vezanih za edukacije;
 • Komuniciranje s edukacijskim ustanovama, pronalaženje i ugovaranje novih edukacija;
 • Sudjelovanje u procesu provođenja regrutacije i selekcije radnika te u svim aktivnostima sukladno procesu zapošljavanja;
 • Izrađivanje specifične analize i izvještaja sukladno internim potrebama;
 • Sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju razvojnih programa.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – društveni, humanistički smjer (prednost psihologija);
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva;
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - prednost;
 • pasivno znanje engleskog jezika;
 • napredno znanje MS Office (Word, Excell, PowerPoint);
 • edukacije iz djelokruga rada;
 • sposobnost osmišljavanja i provođenja edukativnih sadržaja te prenošenja znanja;
 • poznavanje HR procesa (npr. regrutacija i selekcija, praćenje radne uspješnosti, analiza posla, motivacija radnika) – prednost;
 • položen certifikat programa "Train the trainer" – prednost;
 • edukacije iz područja osobnog i profesionalnog razvoja te podučavanja odraslih – prednost;
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • sposobnost dijeljenja znanja i informacija te etičnost i integritet;
 • česta poslovna putovanja;
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju;
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • (ne starija od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 28. veljače 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a