Specijalist za IT podršku poslovnom sustavu (m/ž)
<< Natrag

Specijalist za IT podršku poslovnom sustavu (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za odnose sa sudionicima i operativnu podršku, Nacionalnom klirinškom sustavu (NKS), Sektor usluga za financijsku industriju

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 4. siječnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • Obavljanje složenijih dnevno operativnih poslova,nadzor i upravljanje radom platnih sustava Fine,
 • Izrada testnih scenarija i provođenje testiranja programskih rješenja, 
 • Pružanje podrške i briga o zadovoljstvu sudionika platnih sustava,
 • Sudjelovanje u identificiranju potencijalne točke u kojoj se dogodio incident, kontaktiranje IT podrške, u čijoj nadležnosti je rješavanje identificiranog problema,
 • Sudjelovanje u  analizi i aktivnostima otklanjanja problema u radu sustava sukladno propisanim procedurama i radnim uputama,
 • Poznavanje uputa i procedura iz djelokruga rada te sudjelovanje u izradi operativnih i korisničkih uputa,
 • Suradnja s drugim organizacijskim jedinicama Fine u operativnom radu,
 • Obavljanje drugih poslova sukladno  uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • analitičko razmišljanje,sistematičnost i metodičnost,
 • proaktivnost,
 • sposobnost rješavanja problema,
 • komunikacijske vještine i sklonost timskom radu,
 • sposobnost kontinuiranog učenja,
 • poznavanje metoda testiranja,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel – napredno, Power Point, osnove komunikacija i interneta, izrada poslovnih crteža i dijagrama – osnovno),
 • VSS/mag./struč.spec. – tehnički, društveni smjer (ekonomski – prednost),
 • 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • poznavanja SQLa,
 • poznavanje XMLa,
 • 1 godina (VSS/mag/struč.spec.) radnog iskustva.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 4. siječnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a