Specijalist za odnose s javnošću (m/ž)
<< Natrag

Specijalist za odnose s javnošću (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Uredu Uprave, Uprava

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 11. lipnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u osmišljavanju cjelokupnog sadržaja koristeći interne i eksterne kanale komunikacije (web, intraweb, društvene mreže i sl.),
 • izrada priopćenja za javnost, objava, demantija i poziva za medije,
 • uređivanje, lektoriranje i objavljivanje sadržaja na Fininoj web stranici i Intranetu,
 • grafičko uređivanje sadržaja na Fininoj web stranici i Intranetu,
 • zaprimanje upita medija i drugih javnosti upućenih Fini te priprema odgovora u suradnji sa stručnim službama,
 • sudjelovanje u organizaciji konferencija za medije te ostalih promotivnih, medijskih i drugih događanja,
 • praćenje objava u medijima te izvještavanje nadređenih o istima,
 • provođenje aktivnosti potrebnih za realizaciju sponzorstava i donacija,
 • briga o poštivanju komunikacijskih i grafičkih standarda koji su propisani Knjigom grafičkih standarda na razini čitave Fine,
 • komuniciranje s predstavnicima medija i aktivan rad na stvaranju mreže kontakata.

Od Vas ćemo očekivati:

 • izvrsno poznavanje gramatike i pisanja tekstova,
 • izvrsno pismeno i usmeno izražavanje,
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • razvijene organizacijske sposobnosti,
 • sklonost prema timskom radu,
 • sklonost asertivnoj komunikaciji,
 • proaktivnost,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office – napredno),
 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – ekonomski i društveno-humanistički smjer (prednost - novinarstvo),
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • potvrdu o nekažnjavanju,
 • presliku diplome i potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starija od mjesec dana).

Prednost je:

 • poznavanje i korištenje digitalnih alata potrebnih za djelokrug rada,
 • edukacija iz djelokruga rada,
 • iskustvo u pisanju za web i ostale digitalne platforme,
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 11. lipnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a