Suradnik za fakturiranje (m/ž)
<< Natrag

Suradnik za fakturiranje (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu, u Fakturnom odjelu, Službi financija i računovodstva, Sektor financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 13. svibnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje poslova održavanja baze podataka kupaca, ugovora i cjenika,
 • priprema podataka za ispostavljanje računa (prikupljanje i preuzimanje podataka, usklađivanje i kontrola) te ispostavljanje računa kupcima,
 • ispostavljanje odobrenja i potvrde o PDV-u te vođenje njihovih evidencija,
 • obavljanje prijenosa podataka odnosno knjiženje izlaznih računa te kontrola ispravnosti prijenosa podataka,
 • obavljanje mjesečne kontrole ispostavljenih računa,
 • zaprimanje i evidentiranje reklamacija od kupaca te sudjelovanje u rješavanju i/ili rješavanje reklamacija,
 • pripremanje operativne procedure za rad, davanje stručnih savjeta i uputa te redovito praćenje zakonskih propisa iz svog djelokruga rada.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec.- ekonomski smjer, financije i računovodstvo, 
 • 1 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Excel, Word, Aplikacija za ispostavljanje računa – napredno, SAP - osnovno),
 • poznavanje zakonske regulative na području PDV-a, 
 • usmjerenost na detalje,
 • razvijeno analitičko razmišljanje,
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • poznavanje računovodstvenih propisa,
 • 1 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 13. svibnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a