Suradnik za poslove naplate osnova za plaćanje u poslovnoj mreži (m/ž)
<< Natrag

Suradnik za poslove naplate osnova za plaćanje (m/ž)

Tražimo 6 osoba za rad u Zagrebu, Odsjek za obradu dokumentacije, Odjel javnih servisa, RC Zagreb, Sektor poslovne mreže

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 24. lipnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • provjera formalne ispravnosti složenijih osnova za prisilnu naplatu, određivanje vrste osnove, evidentiranje osnove za plaćanje prema njenim elementima, zadavanje izračuna kamate, praćenje izvršenja naplate osnova za plaćanje,
 • obavljanje složenijih poslova izvršenja priljeva sredstava u uvjetima kad nisu ispunjeni uvjeti za automatsku obradu,
 • kontaktiranje s klijentima, bankama i drugim nadležnim tijelima te davanje podataka i odgovora na složenije zahtjeve nadležnih tijela,
 • obavljanje složenijih poslova vezanih uz zaštićena sredstva,
 • storniranje i korekcije naplate te sudjelovanje u rješavanju reklamacija po poslovima prisilne naplate osnova za plaćanje,
 • izvršenje zapljene sukladno donesenim privremenim i prethodnim mjerama i obavljanje poslova vezanim uz stečajne i predstečajne postupke,
 • obavljanje poslova dodatne provjere izračuna naplate kod složenijih osnova za plaćanje,
 • praćenje zakona, internih akata iz područja prisilne naplate osnova za plaćanje i vođenje evidencija i pisanje izvještaja iz djelokruga rada.

Od Vas ćemo očekivati:

 • usmjerenost na klijente,
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • VSS/mag./struč.spec, VŠSS/bacc. – ekonomski ili pravni smjer,
 • 1 godinu radnog iskustva (VSS/mag./struč.spec), 3 godine radnog iskustva (VŠSS/bacc.),
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word i Excel - osnovno),
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • poznavanje poslova provedbe ovrha na novčanim sredstvima

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 24. lipnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a