Suradnik za računovodstvene poslove (m/ž)
<< Natrag

Suradnik za računovodstvene poslove (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu, u Odjelu financijske operative, Službi financija i računovodstva, Sektoru financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 2. kolovoza 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje poslova održavanja i kontrole matičnih podataka,
 • obavljanje poslova knjiženja poslovnih promjena u poslovne knjige,
 • obavljanje poslova vođenja pomoćnih poslovnih knjiga (dugotrajne imovine, sitnog inventara, robno-materijalnog knjigovodstva, saldakontija kupaca i dobavljača, danih kredita i ostalih),
 • obavljanje aktivnosti vezanih uz naplatu potraživanja te obavljanje povrata pretplata i pogrešnih uplata,
 • obavljanje kontrole i knjiženja putnih naloga te izrada zakonom propisane obrazaca vezanih uz putne naloge,
 • obavljanje poslova vezanih uz blagajničko poslovanje,
 • priprema operativnih procedura za rad, davanje stručnih savjeta i uputa te redovito praćenje zakonskih propisa iz svog djelokruga rada.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – ekonomski smjer; financije ili računovodstvo,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Excel, Word, Aplikacija za obračun plaća – napredno, SAP – osnovno),
 • poznavanje zakonske regulative na području poreza na dohodak,
 • poznavanje zakonske regulative vezane za obračune plaće,
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a 
 • (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • certifikat za ovlaštenog računovođu,
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
   

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom,
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta,
 • jubilarne nagrade,
 • redoviti sistematski pregled, 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 2. kolovoza 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a