Suradnik za računovodstvene poslove u Odjelu financijske operative (m/ž)
<< Natrag

Suradnik za računovodstvene poslove u Odjelu financijske operative (m/ž)

Tražimo jednu osobu za rad u Odjelu financijske operative, Službi financija i računovodstva, Sektoru financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 17. ožujka 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • dostavljanje IOS-a kupcima te predlaganje i slanje opomena za plaćanje,
 • praćenje stečajeva, predstečajnih nagodbi i likvidacije, poduzimanje aktivnosti vezanih uz prijavu u masu i evidentiranje u poslovne knjige, predlaganje postupka prisilne naplate te praćenje i evidentiranje ovrha u poslovnim knjigama,
 • davanje stručnih savjeta i uputa referentima iz RC-a i podružnica te predlaganje izmjena uputa i praćenje zakonskih propisa iz domene posla,
 • obavljanje ostalih poslova (priprema suglasnosti i odluke za terećenje žiro-računa, priprema kompenzacije, cesije i asignacije, izrada izvještaja za Upravu i druge organizacijske jedinice iz domene poslova, ažuriranje matičnih podataka, obavljanje povrata pretplata i pogrešnih uplata itd.).
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec.- ekonomski smjer, financije i računovodstvo, 
 • 1 godinu (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost), 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Excel, Word, Internet – napredno),
 • poznavanje računovodstvenog poslovanja,
 • poznavanje usluga i poslovnih procesa Fine – prednost,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 17. ožujka 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a