tehnolog – ekspert u Centru usluga za građane i poduzetništvo, Sektoru usluga za financijsku industriju
<< Natrag

Tehnolog – ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Centru usluga za građane i poduzetništvo, Sektoru usluga za financijsku industriju

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 3. prosinca 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • praćenje zakonske regulative iz djelokruga rada Centra te usklađivanje i primjena iste, 
 • aktivno sudjelovanje u razvoju novih projekata, usluga i servisa, 
 • analiziranje i optimiziranje postojećih procesa, proizvoda i usluga, 
 • izrada uputa za postupanje i korištenje aplikativnih rješenja, kreiranje procedura i metodologije iz djelokruga rada te rješavanje reklamacija iz djelokruga rada, 
 • sudjelovanje u ocjeni studija izvedivosti i isplativosti, davanje podrške u obavljanju poslova jedinicama poslovne mreže i drugim korisnicima servisa i usluga, 
 • sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti u produkcijskom radu,
 • definiranje i strukturiranje zahtjeva, izrada korisničke specifikacije, 
 • kreiranje poslovnih izvješća i analiza prema posebnim zahtjevima. 
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec.- tehnički ili društveni smjer (ekonomija),  
 • 10 godina radnog iskustva,
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – prednost, 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Osnove komunikacije i interneta, Izrada poslovnih crteža i dijagrama – napredno), 
 • poznavanje zakonske regulative iz djelokruga rada Centra, posebice Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o platnom prometu i s njima povezane regulative – prednost,
 • sposobnost rješavanja složenih problema i proaktivnost,
 • sklonost kontinuiranom učenju i dijeljenju znanja i informacija,
 • razvijene komunikacijske vještine i usmjerenost na rezultate,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.
   

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 3. prosinca 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a