Tehnolog - ekspert (m/ž) za područje kartičnog poslovanja
<< Natrag

Tehnolog - ekspert (m/ž)

Ekspert ste u kartičnom poslovanju? Volite nove izazove i nove projekte? Javite se i postanite dio tima koji će raditi na novim projektima i razvijati nove usluge na temelju kartičnih transakcija.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 13. rujna 2021.

Neki od Vaših zadataka bit će:

 • podrška poslovnim aktivnostima pružanja usluga putem mreže bankomata EFTPOS uređaja, 
 • kreiranje korisničkih specifikacija za izradu programske podrške te implementacija projekata, 
 • praćenje i usklađivanje poslovnih aktivnosti s pozitivnim propisima, internim aktima i standardima međunarodnih kartičnih shema, 
 • praćenje regulatornih zahtjeva vezanih uz sigurnost specifičnih rješenja (PCI DSS, preveniranje prijevara…) i nadzor nad njihovom implementacijom u sustav, 
 • poduzimanje aktivnosti za licenciranje pri globalnim kartičnim shemama za prihvatitelja platnih instrumenata i usklađivanje sa zahtjevima shema, 
 • razvoj novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga iz poslovnog područja, 
 • iniciranje izmjena i unaprjeđenja postojećih IT rješenja s ciljem unaprjeđenja procesa iz djelokruga rada, 
 • koordiniranje poslovnih aktivnosti s drugim organizacijskim jedinicama i vanjskim partnerima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • iskustvo u razvoju i uspostavi kartičnog poslovanja (POS, bankomati), 
 • VISA/MC stručne seminare, 
 • poznavanje principa i logike rada kartičnih sustava, 
 • odlično poznavanje kartičnih shema.

Potrebne kompetencije i vještine: 

 • komunikacijske vještine,
 • inovativnosti, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu,
 • spremnost na timski rad,
 • analitičke sposobnosti i sposobnost rješavanja problema.

Formalni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • VSS/mag./struč.spec. –  matematički, informatički, ekonomski ili tehnički smjer,
 • 10 godina radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima-prednost), 
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel – napredno, Visio - osnovno),
 • preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju,
 • potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).
   

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja,
 • rekreacijske aktivnosti putem sudjelovanja u Fina šport programu i korištenjem Multisport kartice.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 13. rujna 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a