Tehnolog - ekspert (m/ž) za područje platnih sustava
<< Natrag

Tehnolog - ekspert (m/ž)

Važno vam je da se transakcije provode u sigurnom okruženju? Volite da je sve propisano i po pravilima?Javite se i postanite dio tima.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 26. listopada 2021.

Neki od Vaših zadataka bit će:

 • iniciranje i koordiniranje razvoja novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga i procesa iz područja platnih sustava (EuroNKS, NKSInst), definiranje zahtjeva za razvoj i kontrola procesa implementacije,
 • analiziranje izvedivosti poslovnih zahtjeva, organiziranje izvršenja posla i isporuke,
 • sudjelovanje u analizi i kontroli međuovisnosti i usklađenosti različitih sustava i njihovoj optimizaciji,
 • koordiniranje poslovnih aktivnosti s drugim organizacijskim jedinicama i vanjskim partnerima,
 • praćenje zakonske regulative iz područja platnog prometa,
 • analiziranje i dokumentiranje traženih funkcionalnosti, izrada korisničke specifikacije te sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti - programskih modula,
 • analiziranje i optimiziranje postojećih procesa, proizvoda i usluga,
 • izrada uputa za postupanje i korištenje aplikativnih rješenja te kreiranje procedura iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u ocjeni studija izvedivosti i isplativosti, sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti u produkcijskom radu,
 • kreiranje poslovnih izvješća i analiza prema posebnim zahtjevima,
 • sudjelovanje u radu projektnih timova i radnih skupina interno i s predstavnicima vanjskih tijela i institucija.

Od Vas ćemo očekivati:

 • poznavanje zakonske regulative iz djelokruga platnog prometa i platnih sustava,
 • poznavanje SEPA platnih shema i instrumenata te ISO 20022 (UNIFI) standarda,

    Prednosti:

 •         iskustvo rada na platnim sustavima za obradu, obračun i namiru platnih transakcija,
 •         poznavanje modernih tehnoloških rješenja vezanih uz izvršenje plaćanja.

Potrebne kompetencije i vještine: 

 • inovativnost, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu,
 • mogućnost samostalnog rada i rada s drugima,
 • komunikacijske vještine,
 • sposobnost rješavanja problema,
 • usmjerenost na rezultate,
 • usmjerenost na detalje.

Formalni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • VSS/mag./struč.spec. – matematički, informatički, ekonomski ili tehnički smjer,
 • 10 godina radnog iskustva (od čega 5 na istim ili sličnim poslovima - prednost),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel – napredno, Visio - osnovno),
 • preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju,
 • potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja,
 • rekreacijske aktivnosti putem sudjelovanja u Fina šport programu i korištenjem Multisport kartice.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 26. listopada 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a