Tehnolog - ekspert (m/ž) za područje platnog prometa proračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
<< Natrag

Tehnolog - ekspert (m/ž)

Poznajete poslovanje državne riznice i ostalih proračunskih korisnika? Volite nove izazove i nove projekte? Javite se i postanite dio tima koji će raditi na novim projektima i razvijati nove platne usluge za korisnike državnog proračuna.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 26. listopada 2021.

Neki od Vaših zadataka bit će:

 • podrška poslovnim aktivnostima pružanja usluga platnog prometa za državnu riznicu, proračunske korisnike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • kreiranje korisničkih specifikacija za razvoj i uspostavu novih usluga iz područja platnog prometa,
 • komunikacija i suradnja s predstavnicima klijenata,
 • praćenje i usklađivanje poslovnih aktivnosti s pozitivnim propisima i internim aktima,
 • razvoj novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga iz područja rada,
 • iniciranje izmjena i unaprjeđenja postojećih IT rješenja s ciljem unaprjeđenja procesa iz djelokruga rada,
 • koordiniranje poslovnih aktivnosti s drugim organizacijskim jedinicama i vanjskim partnerima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • poznavanje poslovanja i rada državne riznice i proračunskih korisnika,
 • poznavanje poslova izvršenja državnog proračuna,
 • poznavanje poslovno-informacijskog sustava državne riznice te poslova podrške sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potrebne kompetencije i vještine: 

 • komunikacijske vještine,
 • inovativnost, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu,
 • mogućnost samostalnog rada i rada s drugima,
 • orijentiranost timskom radu,
 • sposobnost rješavanja problema,
 • usmjerenost na rezultate.

Formalni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • VSS/mag./struč.spec. – matematički, informatički, ekonomski ili tehnički smjer,
 • 10 godina radnog iskustva (od čega 5 na istim ili sličnim poslovima - prednost),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word , Excel – napredno, Visio - osnovno),
 • preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju,
 • potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja,
 • rekreacijske aktivnosti putem sudjelovanja u Fina šport programu i korištenjem Multisport kartice.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 26. listopada 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a