tester IT rješenja - pripravnik u Odjelu za verifikaciju rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike
<< Natrag

Tester IT rješenja - pripravnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za verifikaciju rješenja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 2. listopada 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje testiranja  IT rješenja,
 • dokumentiranje testnih procedura (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaćanja),
 • priprema testnog uzorka,
 • bilježenje rezultata i verifikacije izvođenja testa.

Od Vas ćemo očekivati:

 • SSS, VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • osnove znanja iz područja metodologija razvoja softvera (npr. Agile, Scrum),
 • osnove znanja iz područja metodologija testiranja softvera,
 • znanje SQL-a i relacijskih baza podataka – prednost,
 • praktična znanja iz osnova objektnog programiranja (Java program) – prednost,
 • proaktivnost,
 • inicijativa i sposobnost rješavanja problema,
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za SSS, 8 mjeseci za VŠSS/bacc., 12 mjeseci za VSS/mag./struč. spec.,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 2. listopada 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a