Tester IT rješenja – specijalist u Odjelu za verifikaciju rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike
<< Natrag

Tester IT rješenja – specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Odjelu za verifikaciju rješenja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 20. siječnja 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • organiziranje i provođenje funkcionalnih i performansnih testiranja IT rješenja,
 • izrada testne procedure za provođenje testova (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaćanja),
 • priprema testnog uzorka,
 • izrada korisničke dokumentacije za IT rješenja,
 • koordiniranje aktivnosti za provođenje sistemskih i aplikativnih testova,
 • organiziranje i provođenje testa prihvaćanja s podnositeljem zahtjeva,
 • provođenje edukacije korisnika.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc.,VSS/mag./struč.spec.- tehnički, prirodni, društveni smjer,
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec) radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • stručne ispite ili certififikate vezane uz područja: SQL, IBM Certified Solution Designer – Rational Performance Tester, IBM Certified Solution Designer – Rational Functional Tester, ISTQB Foundation Level – prednost,
 • praktična znanja iz područja testiranja,
 • poznavanje metodologija testiranja,
 • poznavanje razvojnih procesa i metodologija razvoja procesa (RUP,SCRUM),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka,
 • praktična znanja u korištenju alata za automatizaciju testiranja,
 • praktična znanja iz osnova objektnog programiranja (Java program),
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • poznavanje normi ISO/IEC 27001, ISO9000, ITIL i ostalih regulativa iz okvira poslova – prednost,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme (s probnim rokom) do povratka odsutnog radnika,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 20. siječnja 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a