Tester IT rješenja - specijalist (m/ž)
<< Natrag

Tester IT rješenja - specijalist (m/ž)

Tražimo 3 osobe za rad u Odjelu za verifikaciju rješenja, Službi razvoja IT servisa, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb/Čakovec/Osijek/Split (ovisno o prebivalištu/boravištu odabranog kandidata)

Rok za prijave: 27. srpnja 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • obavljanje testiranja IT rješenja,
 • dokumentiranje testne procedure (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaćanja),
 • koordiniranje aktivnosti za provođenje sistemskih i aplikativnih testova,
 • priprema testnog uzorka,
 • bilježenje rezultata i verifikacije izvođenja testa,
 • provođenje testa prihvaćanja s naručiteljem te odobravanje IT rješenja za produkcijsku okolinu,
 • Izrada korisničke upute i educiranje korisnika.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina (VŠSS/bacc.), 3 godine (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva - na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • certifikat osnovne razine iz područja testiranja softvera (npr. ISTQB) – prednost,
 • certifikat IBM Certified Solution Designer – Rational Performance Tester – prednost,
 • certifikat IBM Certified Solution Designer – Rational Functional Tester – prednost,
 • osnovna znanja iz područja razvoja softvera (npr. AGILE.),
 • osnovna znanja iz područja testiranja softvera,
 • napredno znanje SQL-a i relacijskih baza podataka,
 • osnovno znanje u primjeni alata za automatsko testiranje – prednost,
 • praktična znanja iz osnova objektnog programiranja (Java program) – prednost,
 • sposobnost analitičkog razmišljanja,
 • razvijene komunikacijske vještine i spremnost na timski rad,
 • spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 27. srpnja 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a