Tester IT rješenja – suradnik u Odjelu za digitalizaciju internih procesa, Služba analize i razvoja digitalnih rješenja
<< Natrag

Tester IT rješenja – suradnik (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Odjelu za digitalizaciju internih procesa, Služba analize i razvoja digitalnih rješenja, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 11. prosinca 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • testiranje IT rješenja (desktop, web i mobilne aplikacije),
 • testiranje IT sustava iz domene umjetne inteligencije i računarstva u oblaku,
 • dokumentiranje testnih procedura (plan testiranja, testne skripte, izvještaj o provedenom testiranju, test prihvaćanja),
 • koordiniranje aktivnosti za provođenje sistemskih i aplikativnih testova,
 • priprema testnog uzorka,
 • bilježenje rezultata i verifikacije izvođenja testa,
 • izrada korisničkih uputa i edukacija korisnika.
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • SSS, VŠSS/bacc.,VSS/mag./struč.spec.- tehnički, prirodni, društveni smjer,
 • 5 godina (SSS), 3 godine (VŠSS/bacc.), 1 godinu (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • stručne ispite/certifikate/napredne tečajeve za tehnologije ili tehnološka rješenja iz područja testiranja programskih rješenja ili programiranja – prednost,
 • poznavanje i razumijevanje procesa razvoja programskih rješenja,
 • osnovna znanja iz područja razvoja i testiranja softvera,
 • znanje i praktično iskustvo rada sa relacijskim bazama podataka,
 • osnovno znanje u primjeni alata i tehnologija za automatsko testiranje – prednost,
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema,
 • razvijene komunikacijske vještine i proaktivnost, sklonost timskom radu,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.
   

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.
   

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 11. prosinca 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a