Viši specijalist – sistem analitičar (m/ž)
<< Natrag

Viši specijalist – sistem analitičar (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Centru digitalnih usluga, Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 7. prosinca 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • klasificiranje, analiza i procjena opsega i izvedivosti zahtjeva, definiranje ciljeva i granica informacijskih sustava te veze i interakcije s postojećim sustavima. Analiziranje, modeliranje i dokumentiranje traženih funkcionalnosti,
 • praćenje promjena u  poslovnom području, kao i promjena IT rješenja na tržištu te predlaganje unaprjeđenja postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga primjenom novih informatičko-komunikacijskih tehnologija,    
 • pripremanje podloge za izradu studije izvedivosti i isplativosti te po potrebi osiguravanje pretpostavke za produkcijski rad,    
 • analiziranje i optimiziranje postojećih poslovnih procesa i slučajeva uporabe te predlaganje njihove optimizacije i aplikativne implementacije. Surađivanje sa specijalistima za baze podataka radi analiziranja perfomansi iste te predlaganje optimizacije,
 • nadzor rada programa u produkciji te sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti kod internih i eksternih korisnika,
 • davanje stručnih savjeta ostalim sudionicima razvoja proizvoda/usluga.

Od Vas ćemo očekivati:

 • sposobnost rješavanja složenih problema,
 • inovativan pristup uz usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • sklonost timskom radu i komunikativnost,
 • VSS/mag./struč.spec.- tehnički, društveni, prirodni smjer,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Osnove komunikacije i interneta, Izrada poslovnih crteža i dijagrama, baze podataka, SQL – napredno), 
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • poznavanje faza i metodologije razvoja softvera,
 • poznavanje rada s bazama podataka, SQL-om,
 • poznavanje tehnologije XML-a,
 • poznavanje tehnologije primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa,
 • poznavanje jednog modernog objektno orijentiranog programskog jezika,
 • sklonost kontinuiranom učenju i praćenju tehnologija,
 • VSS/mag./struč.spec.- tehničko i informatičko usmjerenje,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 7. prosinca 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a