Viši specijalist za financijsko – računovodstvene poslove (m/ž)
<< Natrag

Viši specijalist za financijsko – računovodstvene poslove (m/ž)

Tražimo 2 osobe za rad u Zagrebu u Odjelu financijske operative, Službi financija i računovodstva, Sektor financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 17. svibnja 2023.

Vaši zadaci bit će:

 • izrada mjesečnog i konačnog obračunu PDV-a, obračuna poreza na dobit, izrada obračuna propisanih doprinosa i članarina te sudjelovanje u izradi godišnjih financijskih izvještaja,
 • provođenje kontrole računovodstvene dokumentacije prije unosa u poslovne knjige (likvidaturu),
 • obavljanje poslova knjiženja poslovnih promjena u poslovne knjige te poslova kontrole i vođenja pomoćnih poslovnih knjiga,
 • priprema i kontrola naloga za plaćanje, kompenzacija, cesija, asignacija i ostalih obračunskih oblika plaćanja te obavljanje povrata pretplata i pogrešnih uplata,
 • obavljanje aktivnosti vezanih uz naplatu potraživanja,
 • priprema metodoloških uputa iz djelokruga poslova odjela, davanje stručnih savjeta i uputa te redovito praćenje i implementacija zakonskih propisa,
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz automatizaciju i digitalizaciju računovodstvenih procesa.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec, – ekonomski smjer, financije i/ili računovodstvo, 
 • 5 godina radnog iskustva, 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (SAP, Excel, Word, Powerpoint – napredno),
 • odlično poznavanje računovodstvenog poslovanja, zakonskih propisa i porezne regulative,
 • poznavanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
 • presliku diplome i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • certifikat za ovlaštenog računovođu,
 • certifikat za poreznog savjetnika/specijalista,
 • 5 godina  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 17. svibnja 2023. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a