Viši specijalist za kibernetičku sigurnost (m/ž)
<< Natrag

Viši specijalist za kibernetičku sigurnost (m/ž)

Tražimo dvije (2) osobe za rad u Zagrebu u Uredu za kibernetičku sigurnost, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 20. srpnja 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • upravljanje kibernetičkom zaštitom, organiziranje i provedba zaštite informacijskih sustava kroz primjenu tehnoloških rješenja i alata kibernetičke zaštite (SIEM, APT, DLP, DAM, WAF, SAST, DAST, NDR/EDR…);
 • analiziranje uzroka sigurnosnih incidenata i upravljanje sustavima za praćenje sigurnosnih incidenata u domeni informacijskih sustava te predlaganje odgovarajuće aktivnosti kao odgovor na identificirane incidente (SOC postupanje);
 • implementacija i upravljanje sustavima nadzora sigurnosti informacijskih sustava, identificiranje načina uklanjanja nesukladnosti, predlaganje poboljšanja te sudjelovanje u analizi i izradi izvješća o stanju sigurnosti informacijskih sustava;
 • planiranje i provođenje provjera ranjivosti i upravljanje CERT postupanjem;
 • analiziranje pojedinih zahtjeva za sigurnost informacijskih sustava po tehnologijama;
 • sudjelovanje u izradi pravila, procedura i sigurnosnih postupaka za područje sigurnosti informacijskih sustava te provođenje analize sigurnosnih provjera sustava;
 • poznavanje i praćenje zakonskih odredbi i normi iz upravljanja informacijskom i kibernetičkom sigurnošću.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. tehnički / prirodoslovni smjer;
 • 5 godina radnog iskustva;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel i PowerPoint – napredno);
 • stručni tečajevi za tehnologije ili tehnološka rješenja koja se koriste za poslove iz djelokruga rada (SIEM, APT, DLP, DAM, WAF, SAST, DAST, NDR/EDR) ;
 • spremnost i suglasnost za ishodovanje Uvjerenja o sigurnosnoj provjeri odgovarajućeg stupnja za rad na pojedinim sustavima koji izdaje ovlašteno državno tijelo nadležno za pitanja nacionalne sigurnosti;
 • sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema, spremnost na kontinuirano učenje, etičnost i integritet;
 • preslika diplome i potvrda o nekažnjavanju;
 • potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • certifikati iz područja informacijske i kibernetičke sigurnosti: ISACA (CISM, CISA, CSISC), ISO 2700x, ISC2(CISSP), SANS/GIAC, EC-Council, CompTIA;
 • stručni tečajevi ili certifikati za tehnologije ili tehnološka rješenja sistemske administracije ;
 • stručni tečajevi ili certifikati za tehnologije ili tehnološka rješenja aplikativnog razvoja ili administracije.
   

 

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 20. srpnja 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a