Viši specijalist za strateško planiranje u Službi za strateško planiranje i sustave upravljanja, Sektor financijskog i strateškog upravljanja
<< Natrag

Viši specijalist za strateško planiranje (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Službi za strateško planiranje i sustave upravljanja, Sektor financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 4. studenoga 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • sudjelovanje u razvoju i izradi metodologije strateškog planiranja i upravljačkog izvješćivanja,            
 • sudjelovanje  u izradi, ažuriranju i implementaciji strateškog plana,
 • izrada izvješća o realizaciji strateškog plana te drugih pripadajućih izvješća  i prezentacija, 
 • prikupljanje podataka, obrada i analiza  ključnih  pokazatelja izvršenja.,
 • sudjelovanje u ocjeni strateške uklopljenosti poslovnih prilika i inicijativa te surađivanje u projektima i aktivnostima koje potiču provedbu strateških ciljeva,
 • praćenje promjena  u okruženju, primjena informacija, standarda i metodologija strateškog planiranja te pružanje interne edukacije iz poslovnog područja,
 • izrada uputa, procedura, modela i ostalih dokumentiranih informacija iz  svog poslovnog područja.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec. – ekonomski , informatički  smjer,
 • 5 godina radnog iskustva,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint- napredno),
 • sklonost analitičkom razmišljanju,
 • proaktivan i kreativan pristup radu,
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • specijalističke edukacije iz područja strateškog planiranja, korporativnog upravljanja i kontrolinga – prednost,    
 • specijalističke edukacije iz područja poslovne analize – prednost,
 • poznavanje metodologije izrade strateških dokumenata – prednost,    
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).
   

Nudimo Vam:

 • rad na određeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 4. studenog 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a