Viši specijalist za tehnologiju (m/ž)
<< Natrag

Viši specijalist za tehnologiju (m/ž)

Tražimo osobu za funkciju upravljanja rizicima u Službi za strateško planiranje i sustave upravljanja, Sektoru financijskog i strateškog upravljanja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 30. studenoga 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • razvoj i dokumentiranje sustava upravljanja rizicima,
 • implementacija modela i metodologija mjerenja i upravljanja rizicima,
 • koordiniranje i provedba plana godišnje procjene rizika, 
 • aktivno sudjelovanje u razvoju novih projekata, usluga i servisa,
 • analiziranje i optimiziranje postojećih procesa, proizvoda i usluga,
 • kreiranje procedura i metodologija iz djelokruga rada, izrada uputa za postupanje i korištenje aplikativnih rješenja te rješavanje reklamacija iz djelokruga rada,
 • definiranje i strukturiranje zahtjeva, izrada korisničke specifikacije,
 • sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti u produkcijskom radu,
 • kreiranje poslovnih izvješća i analiza prema posebnim zahtjevima,
 • pružanje poslovne i savjetodavne podrške iz svog djelokruga rada prema unutarnjim i vanjskim dionicima,
 • provođenje edukacije i osvješćivanje iz područja rada.

Od Vas ćemo očekivati:

 • razvijene komunikacijske vještine,
 • spremnost na timski rad,
 • usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • VSS/mag./struč.spec.- tehnički, prirodni i društveni smjer,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Osnove komunikacije i interneta, Izrada poslovnih crteža i dijagrama – napredno), 
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • specijalističke edukacije iz područja upravljanja rizicima, sustava upravljanja, razvoja poslovnih procesa, projekata, usluga ili servisa,
 • poznavanje metodologije procjene rizika i prakse upravljanja rizicima,
 • položene certifikate iz područja upravljanja rizicima,
 • 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 30. studenog 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a