viši specijalist za tehnologiju (m/ž)
<< Natrag

viši specijalist za tehnologiju (m/ž)

Tražimo 4 osobe za rad u Zagrebu u Centru digitalnih usluga, Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 10. siječnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • aktivno sudjelovanje u razvoju novih projekata, usluga i servisa,
 • analiziranje i optimiziranje postojećih procesa, proizvoda i usluga,
 • izrada uputa za postupanje i korištenje aplikativnih rješenja, kreiranje procedura i metodologija iz djelokruga rada te rješavanje reklamacija iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u ocjeni studija izvedivosti i isplativosti, davanje podrške u obavljanju poslova jedinicama poslovne mreže i drugim korisnicima servisa i usluga,
 • sudjelovanje u rješavanju problema i nepravilnosti u produkcijskom radu,
 • definiranje i strukturiranje zahtjeva, izrada korisničke specifikacije,
 • po potrebi izrada testnih skripta, testova prihvaćanja i izvješća o greškama,
 • kreiranje poslovnih izvješća i analiza prema posebnim zahtjevima,
 • pojašnjavanje specifičnosti usluga i servisa centra proizvoda.

Od Vas ćemo očekivati:

 • sposobnost rješavanja složenih problema,
 • inovativan pristup uz usmjerenost na ciljeve i rezultate,
 • sklonost timskom radu i komunikativnost,
 • VSS/mag./struč.spec.- tehnički, društveni, prirodni smjer,  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva, 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Osnove komunikacije i interneta, Izrada poslovnih crteža i dijagrama – napredno, baze podataka - osnovno), 
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost:

 • poznavanje faza i metodologije razvoja softvera,
 • poznavanje tehnologije XML-a,
 • poznavanje tehnologije primjene digitalnih certifikata i elektroničkog potpisa,
 • iskustvo u koordinaciji,
 • sklonost kontinuiranom učenju i praćenju tehnologija,
 • VSS/mag./struč.spec.- tehničko i informatičko usmjerenje,
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 10. siječnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a