Viši specijalist za tehnologiju u Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja
<< Natrag

Viši specijalist za tehnologiju u Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 1. prosinca 2020.

Vaši zadaci bit će:

 • aktivno sudjelovanje u razvoju novih projekata, usluga i servisa iz domene izdavanja digitalnih certifikata i vremenskih žigova te iz područja elektroničke identifikacije,
 • definiranje i strukturiranje zahtjeva, izrada specifikacije za pružanje usluga povezanih s izdavanjem digitalnih certifikata i vremenskih žigova te povezanih s elektroničkom identifikacijom,
 • analiziranje i optimiziranje postojećih procesa, proizvoda i usluga iz domene izdavanja digitalnih certifikata i vremenskih žigova te iz domene elektroničke identifikacije,
 • izrada politike, procedure i druge uporabne dokumentacije za pružanje usluga  izdavanja digitalnih certifikata i vremenskih žigova sukladno važećoj zakonskoj regulativi, normama i najboljom praksom,
 • sudjelovanje u ocjeni sukladnosti i obavljanju interne kontrole sustava sa zakonskom regulativom i normama iz domene EU eIDAS uredbe, izvještavanje o rezultatima obavljene kontrole te predlaganje korektivnih radnji,
 • kreiranje izvješća i analiza prema posebnim zahtjevima iz gore navedenih područja.
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • VSS/mag./struč.spec.- tehnički ili prirodni smjer (informatičko usmjerenje vezano uz informacijsku sigurnost – prednost),  
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva (na istim ili sličnim poslovima – prednost), 
 • pasivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Osnove komunikacije i interneta, Izrada poslovnih crteža i dijagrama – napredno), 
 • edukacija iz područja informacijske, kibernetičke sigurnosti ili zaštite podataka,
 • edukacija iz područja PKI tehnologije ili elektroničkog potpisa – prednost,
 • edukacija za ISO 27001 interni auditor – tečaj za internog revizora za sustave upravljanja informacijskom sigurnošću – prednost,
 • razvijeno analitičko razmišljanje i sposobnost rješavanja složenih problema,
 • izražena sklonost kontinuiranom učenju i praćenju tehnologija,
 • izražena sklonost pismenog izražavanja u postavljanju proceduralnih, tehničko-tehnoloških i normativnih zahtjeva,
 • izražena etičnost i integritet osobe,
 • izražena sklonost pridržavanja propisanih procedura u radu,
 • stručnost iz područja poslova za predmetno radno mjesto,
 • inovativnost,
 • poznavanje PKI tehnologije, uporabe kriptografije ili tehnologije zaštite podataka – prednost,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 1. prosinca 2020. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a