Voditelj IT servisa – viši specijalist (m/ž)
<< Natrag

Voditelj IT servisa – viši specijalist (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Centru IT servisa, Službi analize i razvoja digitalnih rješenja, Sektoru informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 20. prosinca 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • suradnja s naručiteljima u prikupljanju i strukturiranju korisničkih zahtjeva,
 • sudjelovanje u analizi i procjeni opsega i izvedivosti zahtjeva,
 • planiranje i koordiniranje razvojne i implementacijske aktivnosti s voditeljima timova,
 • praćenje aktivnosti razvojnog i implementacijskog tima te procjena i upravljanje rizicima,
 • osiguravanje pravilnog upravljanja promjenama u razvojnim aktivnostima i redovito izvješćivanje nadređenih o statusu razvojnih i implementacijskih aktivnosti,
 • osiguravanje cjelovitost i kvalitete isporuka u planiranim rokovima,
 • izrada dokumentacije vođenja razvojnih i implementacijskih aktivnosti s voditeljima timova,
 • suradnja s naručiteljima i specijalistima iz područja IT razvoja,
 • upravljanje kvalitetom i životnim vijekom manje složenih IT servisa te sudjelovanje u upravljanju katalogom IT servisa,
 • obavljanje drugih poslova sukladno uputama i internim aktima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • sklonost timskom radu,
 • proaktivnost i inovativnost,
 • iskustvo u vođenju timova, upravljanju uslugama i/ili zahtjevima,
 • spremnost na usavršavanje i učenje vještina potrebnih za dnevno obavljanje poslova,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • VSS/mag./struč.spec. – društveni, tehnički, prirodni (informatički, matematički, elektrotehnički smjer – prednost),
 • 5 godina (VSS/mag./struč.spec.) radnog iskustva,
 • Presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • poznavanje alata: SQL, RUP, Modeliranje baza podataka, SCRUM, ITIL,
 • informatički, matematički, elektrotehnički smjer
 • 1 godina  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
   

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 21. prosinca 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a