Voditelj ključnih kupaca - ekspert (m/ž)
<< Natrag

Voditelj ključnih kupaca - ekspert (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u Odjelu prodaje, Službi prodaje i marketinga, Uprava.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 23. kolovoza 2021.

Vaši zadaci bit će:

 • prodaja proizvoda i usluga Fine prema dodijeljenim prodajnim zadacima i planom prodaje,
 • vođenje aktivne brige i odgovornost za komunikaciju i održavanje kvalitetnih odnosa s postojećim kao i otvaranje suradnje s novim ključnim kupcima,
 • prezentiranje ponude proizvoda i/ili usluga postojećim i potencijalnim novim kupcima te kontinuiran rad na razvoju suradnje i proširenja broja korisnika Fininih proizvoda i usluga kod ključnih kupaca,
 • pregovaranje i priprema uvjeta za zaključivanje ugovora s kupcima te ugovaranje i praćenje realizacije zaključenih ugovora/poslova,
 • praćenje zahtjeva i trendova vezanih za Finine proizvode/usluge te analiza tržišta i uočavanje prodajnih prilika i mogućnosti za daljnji rast,
 • aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i realizaciji prodajnih aktivnosti u suradnji s voditeljem Odjela prodaje,
 • vođenje evidencije prodajnih aktivnosti, identificiranje problema vezanih uz proizvode ili način prodaje te na temelju izrađenih analiza predlaganje potrebnih unaprjeđenja,
 • odgovornost za realizaciju dodijeljenih prodajnih zadataka i planova.

Od Vas ćemo očekivati:

 • razvijene komunikacijsko-prezentacijske vještine,
 • prodajni trening,
 • edukaciju o Fininim proizvodima i uslugama,
 • proaktivnost, energičnost, fokusiranost na ostvarenje cilja,
 • kreativnost u suočavanju s izazovima i fleksibilnost,
 • dobro razvijene pregovaračke i prodajne vještine,
 • izražena usmjerenost na klijente, profesionalni pristup, dijeljenje znanja i informacija,
 • analitičko razmišljanje,
 • spremnost na timski rad,
 • spremnost na terenski rad i putovanja,
 • vozačku dozvolu B kategorije,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint – napredno),
 • VSS/mag./struč.spec. – društveni, informatički, matematički smjer,
 • 10 godina radnog iskustva,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Prednost:

 • iskustvo rada u financijskoj industriji,
 • edukacija iz područja sustava za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM),
 • edukacija iz područja orijentiranosti/usmjerenosti na kupca,
 • edukacija iz upravljanja timom,
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 23. kolovoza 2021. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a