Voditelj odjela u Razvojnom odjelu Zabok, Centar aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike
<< Natrag

Voditelj odjela (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Razvojnom odjelu Zabok, Centar aplikativnog razvoja, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zabok

Rok za prijave: 27. prosinca 2019.

Vaši zadaci bit će:

 • organiziranje i koordiniranje pravodobnog i sigurnog odvijanja svih poslova, praćenje njihove provedbe i rješavanje problema iz djelokruga rada i odgovornosti te izvještavanje nadređenih o rezultatima rada i poslovanju Odjela,
 • sudjelovanje u izradi poslovnog i financijskog plana iz poslovnog područja Odjela,
 • usklađivanje aktivnosti s Fininim propisanim procedurama i standardima te iniciranje izrade novih i promjene postojećih procedura i uputa iz djelokruga rada,
 • predlaganje prioriteta u obavljanju zadataka i raspoređivanje radnih zadataka zaposlenicima Odjela, pružanje informacije i uputa te educiranje radnika za obavljanje poslova iz poslovnog područja Odjela,
 • predlaganje unaprjeđenja poslovanja te racionalizacije organizacije rada Odjela,
 • uspostavljanje kvalitetne poslovne komunikacije unutar i izvan Odjela te usklađivanje aktivnosti Odjela s drugim Fininim organizacijskim jedinicama i/ili vanjskim klijentima,
 • upravljanje zaposlenicima, praćenje kadrovskih potreba, predlaganje planova školovanja radnika te praćenje i ocjenjivanje rada i poslovnih rezultata radnika u skladu s kojima predlaže nagrađivanje i napredovanje radnika,
 • predlaganje sankcija za učinjene povrede radnih obveza za radnike Odjela nadređenom rukovoditelju.

Od Vas ćemo očekivati:

 • VŠSS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – informatički, matematički, elektrotehnički (prednost računarstvo) smjer,
 • 5 godina radnog iskustva (5 godina VŠSS/bacc. na istim ili sličnim poslovima – prednost),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno Java),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje programiranja u SPRING frameworku te rada u eclipse platformi,
 • vještine vođenja programerskih timova na aktivnostima razvoja servisa,
 • poznavanje i primjena agilnih metodologija razvoja,
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 27. prosinca 2019. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a