Voditelj Odjela za modeliranje i upravljanje podacima (m/ž)
<< Natrag

Voditelj Odjela za modeliranje i upravljanje podacima (m/ž)

Tražimo osobu za rad u Zagrebu u u Odjelu za modeliranje i upravljanje podacima, Centru za razvoj aplikativnih rješenja i upravljanje podacima, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 7. lipnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • organiziranje i koordiniranje pravodobnog i sigurnog odvijanja svih poslova, praćenje njihove provedbu i rješavanje problema iz djelokruga rada i odgovornosti te izvještavanje nadređenih o rezultatima rada i poslovanju Odjela,
 • sudjelovanje u izradi poslovnog i financijskog plana i programa iz poslovnog područja Odjela,
 • Usklađivanje aktivnosti s propisanim procedurama i standardima Fine te iniciranje izrade novih i promjenu postojećih procedura i uputa iz djelokruga rada,
 • predlaganje prioriteta u obavljanju zadataka i raspoređivanje radnih zadatke zaposlenicima Odjela, pružanje informacije i upute te educiranje radnika za obavljanje poslova iz poslovnog područja Odjela,
 • predlaganje unaprjeđenja poslovanja te racionalizaciju organizacije rada Odjela,
 • uspostavljanje kvalitetne poslovne komunikacije unutar i izvan Odjela te usklađivanje aktivnosti Odjela s drugim Fininim organizacijskim jedinicama i/ili vanjskim klijentima,
 • upravljanje zaposlenicima, praćenje kadrovske potrebe, predlaganje planova školovanja radnika te praćenje i ocjena rada i poslovnih rezultata radnika u skladu s kojima predlaže nagrađivanje i napredovanje radnika,
 • predlaganje sankcije za učinjene povrede radnih obveza za radnike Odjela nadređenom rukovoditelju.     
   

Od Vas ćemo očekivati:

 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno java i/ili.NET),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje programiranja u jednom od frameworka za javu i/ili Visual Studio platformi,
 • vještine vođenja programerskih timova na aktivnostima razvoja servisa,
 • vještine vođenja IT organizacijskih jedinica,
 • poznavanje i primjena agilnih metodologija razvoja,
 • komunikacijske i prezentacijske vještine, 
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint – osnovno),
 • VSS/mag./struč.spec., VŠSS/bacc. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima prednost,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost je:

 • tečaj/certifikat za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada.

Nudimo Vam:

 • rad ne neodređeno vrijeme, s probnim rokom;
 • rad na složenim i zanimljivim projektima i doticaj s cjelokupnim poslovanjem Fine;
 • edukacije i certificiranje u tehnologijama iz djelokruga rada;
 • božićnicu, dar za Uskrs, regres te prigodnu nagradu za rođenje djeteta;
 • jubilarne nagrade;
 • redoviti sistematski pregled; 
 • balans privatnog i poslovnog života.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na poveznicama: hrvatski branitelji       civilni stradalnici

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 7. lipnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a