Voditelj Odjela za razvoj aplikativnih rješenja (m/ž)
<< Natrag

Voditelj Odjela za razvoj aplikativnih rješenja (m/ž)

Tražimo 1 osobu za rad u Zagrebu u Odjelu za razvoj aplikativnih rješenja, Centru za razvoj aplikativnih rješenja i upravljanje podacima, Služba razvoja IT servisa, Sektor informatike

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Mjesto rada: Zagreb

Rok za prijave: 12. svibnja 2022.

Vaši zadaci bit će:

 • organiziranje i koordiniranje pravodobnog i sigurnog odvijanja svih poslova, praćenje njihove provedbe i rješavanje problema iz djelokruga rada i odgovornosti te izvještavanje nadređenih o rezultatima rada i poslovanju Odjela,
 • sudjelovanje u izradi poslovnog i financijskog plana i programa iz poslovnog područja Odjela,
 • usklađivanje aktivnosti s propisanim procedurama i standardima Fine te iniciranje izrade novih i promjenu postojećih procedura i uputa iz djelokruga rada,
 • predlaganje prioriteta u obavljanju zadataka i raspoređivanje radnih zadataka zaposlenicima Odjela, pružanje informacije i upute te educiranje radnika za obavljanje poslova iz poslovnog područja Odjela,
 • predlaganje unaprjeđenja poslovanja te racionalizaciju organizacije rada Odjela,
 • uspostavljanje kvalitetne poslovne komunikacije unutar i izvan Odjela te usklađivanje aktivnosti Odjela s drugim Fininim organizacijskim jedinicama i/ili vanjskim klijentima,
 • upravljanje zaposlenicima, praćenje kadrovske potrebe, predlaganje planova školovanja radnika te praćenje i ocjena rada i poslovnih rezultata radnika u skladu s kojima predlaže nagrađivanje i napredovanje radnika,
 • predlaganje sankcije za učinjene povrede radnih obveza za radnike Odjela nadređenom rukovoditelju.

Od Vas ćemo očekivati:

 • praktična znanja u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija (poželjno java i/ili.NET),
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka, te dizajna baza podataka,
 • praktično znanje programiranja u jednom od frameworka za javu i/ili Visual Studio platformi,
 • vještine vođenja programerskih timova na aktivnostima razvoja servisa,
 • vještine vođenja IT organizacijskih jedinica,
 • poznavanje i primjena agilnih metodologija razvoja,
 • komunikacijske i prezentacijske vještine, 
 • sposobnost analitičkog pristupa,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint – osnovno),
 • VSS/mag./struč.spec., VŠSS/bacc. – društveni, tehnički, prirodni smjer,
 • 5 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima prednost,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariju od mjesec dana.

Prednost je:

 • tečaj/certifikat za razvojne tehnologije ili tehnološka rješenja iz djelokruga rada.

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom;
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju;
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu. Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21, dalje: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a o kojima se mogu informirati na linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 12. svibnja 2022. godine. Prijave pristigle drugim putem i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavi se na oglas Preuzmi u obliku pdf-a