EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
PRIMJENA CERTIFIKATA
ELEKTRONIČKI SERVISI
Svim Fininim e-servisima te pojedinim e-servisima državne uprave i javnih službi, pristupa se jednim kripto uređajem (Fina e-kartica ili USB token), na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.

Finini e-servisi:

 • Registar godišnjih Financijskih izvještaja
 • e-Regos
 • WEB-BON
 • e-Račun
 • e-Plaćanje
 • WEB registar koncesija
 • info.BIZ
 • Web e-Potpis
 • e-Blokade
 • e-Dražba

e-servisi državne uprave i javnih službi:

 • e-Mirovinsko
 • e-Porezna
 • e-Zdravstveno
 • e-Carina

Kako do Fininih elektroničkih servisa?

Danom potpisivanja Zahtjeva za izdavanje certifikata, Ugovora o obavljanju usluga certificiranja, Pristupnice za korištenje e-servisa Fine i Općih uvjeta za korištenje e-servisa Fine, zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Detaljne informacije o načinu ugovaranja te o naknadama za korištenje Fininih e-servisa  možete pronaći ovdje.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite