EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
PRIMJENA CERTIFIKATA
KORISNIČKA DOKUMENTACIJA

Propisane obrasce, ugovore te ostalu dokumentaciju potrebnu za izdavanje certifikata i provođenje postupaka po već izdanim certifikatima možete preuzeti na ovoj stranici.

CERTIFIKATI ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja poslovnim subjektima

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za poslovne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja za poslovne certifikate (NOVO)

Izdavanje poslovnih digitalnih certifikata na kripto uređaju (Siguran kriptografski uređaj i QSCD uređaj)

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata
Business Certificate Application Form (Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata - verzija na engl. jeziku)
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - verzija na engl. jeziku)
Punomoć za potpisivanje ugovora i zahtjeva za izdavanje certifikata
Punomoć za podnošenje zahtjeva i preuzimanje obnovljenog poslovnog certifikata
Dokumentacija za pristup e-servisima Fine

Izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis (PKI Oblak)

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

Izdavanje certifikata za e-pečat za pravne osobe

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravne osobe

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate

Izdavanje certifikata za IT opremu (Aplikacijski certifikati)

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - aplikacijski certifikati

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica

Dokumenti

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica i Izjava o pružanju usluga certificiranja  za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica (NOVO)

Izdavanje SSL certifikata za poslužitelj (certifikati za zaštitu mrežnih stranica)

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje SSL certifikata za poslužitelj
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikati za autentifikaciju mrežnih stranica

Izdavanje Poslovnog soft certifikata (LCP)

Dokumenti

LCP Business Certificate Application Form (Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata (LCP) - na engl. jeziku)

Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (LCP) - na engl. jeziku)

Instructions and guidelines for filling out the LCP Business Application Form (Uputa za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje Poslovnog soft certifikata (LCP) - na engl. jeziku)

Terms and Conditions of Business Entity Certification Services (Uvjeti obavljanja usluga certificiranja za poslovne subjekte - na engl. jeziku)

Izdavanje Poslovnog soft certifikata

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

Izdavanje certifikata za fiskalizaciju

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za fiskalizaciju
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
Punomoć za potpisivanje ugovora i zahtjeva za izdavanje certifikata za fiskalizaciju

 


CERTIFIKATI ZA FIZIČKE OSOBE/GRAĐANE

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja fizičkim osobama/građanima

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za osobne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja  za osobne certifikate (NOVO)

Izdavanje certifikata za fizičke osobe/građene

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane


CERTIFIKATI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (TDU)

Uvjeti i izjava o pružanju usluga certificiranja za TDU

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluga certificiranja za certifikate za tijela državne uprave i Izjava o pružanju usluga certificiranja za certifikate za tijela državne uprave (NOVO)

Izdavanje certifikata za TDU na kripto uređaju (Siguran kriptografski uređaj i QSCD uređaj)

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranje za zaposlenike TDU

Izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis za TDU

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za udaljeni e-potpis za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranje za zaposlenike TDU

Izdavanje certifikata za e-pečat za TDU

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate


OPOZIV, SUSPENZIJA, REAKTIVACIJA ILI OPORAVAK CERTIFIKATA

Dokumenti
Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata
Certificate revocation, suspension, reactivation or recovery request (Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata- na engl. jeziku)


UVJETI I IZJAVA O PRUŽANJU USLUGE IZDAVANJA KVALIFICIRANIH ELEKTRONIČKIH VREMENSKIH ŽIGOVA

Dokumenti
Uvjeti pružanja usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova i Izjava o pružanju usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (NOVO)


PRISTUP SERVISU VREMENSKE OVJERE

Dokumenti
Pristupnica za Finin servis izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova - Fina QTSA 2017

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite