EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA

REGISTRACIJA KORISNIKA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA

Postupak registracije, odnosno izdavanja digitalnih certifikata, provodi se u registracijskim uredima Fine, predajom propisane dokumentacije. Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI.

Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili. U tom je slučaju potrebno samo predati dokumentaciju za izdavanje certifikata. U slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke.


Koju je dokumentaciju potrebno predati za izdavanje certifikata?

Tip certifikata odabirete ovisno o tome za koju vam je namjenu certifikat potreban. Vrsta Zahtjeva za izdavanje certifikata te Ugovora o obavljanju usluga certificiranja ovisi o odabranom tipu certifikata čije izdavanje tražite.

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na period važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u periodu od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u periodu njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. Za izdavanje Demo certifikata potrebno je predati odgovarajući Zahtjev za izdavanje Demo certifikata te uz Zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice potpisnika/skrbnika ili ovlaštenog predstavnika certifikata.

IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA GRAĐANE

IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (TDU)

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite