EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
OBNOVA CERTIFIKATA

Obnova poslovnih certifikata na kriptografskom uređaju može se izvršiti on-line, korištenjem postojećih certifikata ili predajom pisanog Zahtjeva u registracijski ured Fine. Obnova ostalih tipova certifikata vrši se predajom pisanog Zahtjeva u registracijski ured Fine.

On-line obnova certifikata

Da biste certifikate mogli obnoviti on-line, obnovu treba napraviti važećim certifikatom, prije isteka njegove valjanosti.

On-line obnovu certifikata neće moći napraviti korisnici za koje se provjerom u OIB sustavu utvrdi da je došlo do neke statusne promjene. U ovom slučaju korisnik obnovu certifikata može napraviti u Registracijskom uredu Fine uz dokumentaciju navedenu na ovim stranicama.

Pristup aplikaciji za on-line obnovu certifikata

Dokumenti

Uputa za on-line obnovu certifikata

Uputa za provjeru datuma isteka valjanosti certifikata

 

Obnova certifikata u registracijskom uredu Fine

Ako je valjanost certifikata istekla ili je certifikat opozvan, njegova se obnova, odnosno ponovno izdavanje, može izvršiti samo predajom pisanog Zahtjeva u registracijskom uredu Fine u roku od 30 dana od dana isteka ili opoziva, uz fizičku identifikaciju važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom. U ovom je slučaju potrebno sa sobom ponijeti kriptografski uređaj na kojem se nalaze certifikati te predati sljedeću dokumentaciju:

  • Odgovarajući zahtjev za izdavanje certifikata (ovisno o tipu certifikata za koji se vrši obnova certifikata),
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja*, 
  • presliku osobne iskaznice.

*Napomena: Svi postojeći korisnici koji obnovu certifikata rade u Registracijskom uredu Fine pri čemu se izdaju novi EU certifikati usklađeni  eIDAS uredbom trebaju potpisati i dostaviti novi odgovarajući Ugovor o obavljanju usluga certificiranja.  

Ako je od prethodnog izdavanja/obnove certifikata došlo do kakvih statusnih promjena koje utječu na već izdani certifikat, za obnovu certifikata potrebno je predati sljedeće:

  • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata,
  • Izvadak nadležnog tijela u kojem je vidljiva promjena (za poslovni subjekt) ili
  • identifikacijski dokument u koji je unesen podatak o promjeni (za fizičku osobu).

Dokumentacija za izdavanje certifikata

 

Obnova certifikata za Nacionalni klirinški sustav (NKS)

Preuzimanje enkripcijskog certifikata (omogućeno 14.12.2012.)

Dokumenti

Uputa za preuzimanje enkripcijskog digitalnog certifikata

Uputa za preuzimanje potpisnog digitalnog certifikata na pametnu karticu
Uputa za preuzimanje potpisnog digitalnog certifikata na HSM
Uputa za podešavanje aplikacije e-Potpis sa obnovljenim certifikatima

Uputa za preuzimanje i implementaciju obnovljenog enkripcijskog certifikata NKS-a

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite