EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
LISTE OPOZVANIH CERTIFIKATA (CRL)

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015. (NOVO!)

Fina Root CA
Lista opozvanih certifikata (CRL)
CRL u DER formatu
CRL u PEM formatu
CRL u tekstualnom obliku

Fina RDC 2015 CA
Lista opozvanih certifikata (CRL)

CRL u DER formatu
CRL u PEM formatu
CRL u tekstualnom obliku

Fina RDC-TDU 2015 CA
Lista opozvanih certifikata (CRL)

CRL u DER formatu
CRL u PEM formatu
CRL u tekstualnom obliku

 

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-1) – izdavani do 06.12.2015.

Fina RDC CA
Lista opozvanih certifikata (CRL)

CRL u DER formatu
CRL u PEM formatu
CRL u tekstualnom obliku

Fina RDC-TDU CA
Lista opozvanih certifikata (CRL)

CRL u DER formatu
CRL u PEM formatu
CRL u tekstualnom obliku

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite