EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
CIJENE

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

IZDAVANJE POSLOVNIH I TDU CERTIFIKATA

Usluga

Cijena / kn

Registracija poslovnog subjekta ili TDU

80,00

Kripto uređaj s jednim poslovnim ili TDU certifikatom

278,00

Kripto uređaj s dva poslovna ili TDU certifikata

390,00

Poslovni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis

100,00

Kvalificirani certifikat za e-Pečat

1.400,00

Kvalificirani soft certifikat za e-Pečat

650,00

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-Pečat

1.100,00

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti

650,00

Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti

1.400,00

Aplikacijski certifikat visoke razine sigurnosti

1.690,00

SSL certifikat za poslužitelj standardne razine sigurnosti (certifikati izdani do 01.04.2014.)

650,00

SSL certifikat za autentikaciju mrežnih stranica srednje razine sigurnosti

1.400,00

SSL certifikat za autentikaciju mrežnih stranica visoke razine sigurnosti

1.690,00

Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju

 300,00

Poslovni soft certifikat

100,00

Poslovni soft certifikat (LCP)

400,00

Naknade za pristup e-servisima Fine

 >>

Registracija poslovnog subjekta ili TDU u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.
Poslovni i TDU certifikati na kripto uređaju izdaju se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis izdaje se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

Kvalificirani certifikat za e-pečat i kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat se izdaju na 2 godine dok se kvalificirani soft certifikat za e-pečat izdaje na pet godina. Naknada za navedene certifikate se plaća godišnje.

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na 5 godina, srednje razine sigurnosti na 2 godine te visoke razine sigurnosti na 1 godinu, a naknada se plaća godišnje. SSL certifikat za autentikaciju mrežnih stranica srednje razine sigurnosti izdaje se na 2 godine te visoke razine sigurnosti na 1 godinu, a naknada se plaća godišnje. Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju, poslovni soft certifikat (LCP) te poslovni soft certifikat izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata.

Naknada za SSL certifikat za autentikaciju mrežnih stranica standardne razine sigurnosti odnosi se samo na certifikate koji su izdani do 01.04.2014., a naplaćuje se godišnje do njihova isteka (5 godina od izdavanja).

Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP) - cijene u Eurima, za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

Usluga

Cijena / EUR

Registracija poslovnog subjekta

10,00

Poslovni soft certifikat (LCP)

50,00

Oporavak (reaktivacija) ili opoziv poslovnog soft certifikata (LCP)

7,00

Poslovni soft certifikat (LCP) izdaje se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed na temelju izdanog predračuna.

IZDAVANJE OSOBNIH CERTIFIKATA

Usluga

Cijena / kn

Registracija fizičke osobe/građanina

20,00

Kripto uređaj s jednim osobnim certifikatom

139,00

Kripto uređaj s dva osobna certifikata

180,00

Osobni soft certifikat

50,00

Osobni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis

50,00

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.
Osobni certifikati na kripto uređaju i osobni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis izdaju se na period od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.
Osobni soft certifikati izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata.

OSTALE USLUGE

Usluga

Cijena / kn

Čitač smart kartice

 90,00

Korisnički dizajn kartice

 20,00

Inicijalno izdavanje dodatnog certifikata na kripto uređaju

112,00

Promjena podataka u certifikatu (Siguran kriptografski uređaj)

 50,00

Promjena podataka u certifikatu (QSCD)*

120,00

Oporavak jednog certifikata (Siguran kriptografski uređaj)

 19,00

Oporavak dva certifikata (Siguran kriptografski uređaj)

 38,00

Oporavak certifikata (QSCD uređaj)*

120,00

Otključavanje sigurnog kriptografskog uređaja**

10,00

Zamjena sigurnog kriptografskog uređaja s jednim poslovnim ili TDU certifikatom*

120,00

Zamjena sigurnog kriptografskog uređaja s dva poslovna ili TDU certifikata*

120,00

Zamjena sigurnog kriptografskog uređaja s jednim osobnim certifikatom*

80,00

Zamjena sigurnog kriptografskog uređaja s dva osobna certifikata*

105,00

Zamjena QSCD uređaja prije prvog korištenja (do mjesec dana od dana preuzimanja)

100,00

Zamjena QSCD uređaja na zahtjev

120,00

Opoziv 1 certifikata

 40,00

Opoziv 2 certifikata (certifikati na kripto uređaju)

 80,00

Isporuka certifikata ili uređaja te identifikacija na lokaciji korisnika

140,00

Tehnička pomoć pri instalaciji programa podrške za kripto uređaj na lokaciji korisnika

200,00 / započeti sat

Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika***

38,00

Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika - preporučena pošiljka***

50,00

Troškovi obrade

150,00

* U slučaju kada su certifikati izdani na QSCD uređaju promjena podataka na certifikatu i oporavak certifikata podrazumijevaju izdavanje novih certifikata na novom QSCD uređaju.

**Otključavanje Sigurnog kriptografskog uređaja moguće je napraviti u slučaju kada je isti zaključan zbog prevelikog broja unosa pogrešnog PIN-a i u slučaju kada nije zaključan na način da se više ne može otključati. Ukoliko se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene sigurnog kriptografskog uređaja. Naknada za obnovu certifikata uračunata je u naknadu za izdavanje certifikata te se ne naplaćuje dodatno. U slučaju zaključavanja QSCD uređaja vrši se zamjena istog uz izdavanje novih certifikata te se plaća naknada za zamjenu QSCD uređaja.

***Naknada za izdavanje potvrda za PKI usluge izdaje se na temelju zahtjeva, a plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju.

VREMENSKI ŽIG

Broj vremenskih žigova

Cijena / kn

        1 – 8.000

0,80

  8.001 – 16.000

0,55

 16.001 – 24.000

0,33

 24.001 – 40.000

0,21

 40.001 – 56.000

0,14

 56.001 – 72.000

0,11

 72.001 – 100.000

0,08

100.001 – 128.000

0,06

128.001 – 156.000

0,05

156.001 i više

0,04


Vremenski žig se naplaćuje prema broju zahtjeva za izdavanje vremenskog žiga, odnosno, prema broju vremenskih žigova izdanih u jednom obračunskom razdoblju (mjesec).
Primjer obračuna: Ako u jednom obračunskom razdoblju zatražite izdavanje 27.000 vremenskih žigova, naknada će se obračunati na sljedeći način: 8.000 x 0,80 kn, 8.000 x 0,55 kn, 8.000 x 0,33 kn i 3.000 x 0,21 kn.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite