EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
CERTIFIKATI ZA FIZIČKE OSOBE/GRAĐANE

Tko može zatražiti izdavanje osobnog certifikata?

Zahtjev za izdavanje certifikata mogu podnijeti fizičke osobe – građani.

Na kojem se mediju izdaju certifikati za fizičke osobe i koje su razine sigurnosti?

Osobni certifikati srednje razine sigurnosti izdaju se na kripto uređaju (kartica/USB token), dok se osobni soft certifikati (NCP) izdaju u soft obliku (u obliku zaštićene datoteke) i standardne su razine sigurnosti.

U tvrtki sam dobio certifikat na svoje ime, je li to onda moj osobni certifikat?

Ako je u certifikatu pored vašeg imena i prezimena naveden i naziv poslovnog subjekta tada je  riječ o poslovnom certifikatu koji identificira i povezuje vas i navedeni poslovni subjekt. Takav certifikat možete koristiti samo za poslovne svrhe u ime tog poslovnog subjekta te se u druge svrhe ne može koristiti. Fizičkim osobama koji će certifikate koristiti za vlastite potrebe izdaje se osobni certifikat.


REGISTRACIJA FIZIČKE OSOBE U SUSTAV PKI

Što moram napraviti da bi mi Fina izdala osobni certifikat?

Preduvjet izdavanja osobnog certifikata je registracija fizičke osobe - građanina u sustav PKI. Prilikom registracije korisnik jednokratno plaća naknadu za registraciju u sustav PKI.  Ako građanin već koristi neki od osobnih certifikata, a naknadno je zatražio novi to znači da je naknadu za registraciju već platio prilikom prvog izdavanja certifikata. Istu ne mora više plaćati.

Za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane potrebno je predati Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane (1 primjerak), Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane (dva primjerka) te presliku identifikacijskog dokumenta (preslika osobne iskaznice ili putovnice).

Koju dokumentaciju trebam predati da bih se registrirao kao fizička osoba u sustav PKI?

Za registraciju fizičke osobe - građanina u sustav PKI potrebno je predati presliku osobne iskaznice/putovnice fizičke osobe.

Već imam osobni certifikat na Fina e-kartici i sada bih htjela zatražiti osobni soft certifikat, trebam li ponovo platiti registraciju u sustav PKI?

Registracija u sustav PKI plaća se samo jednom, kada prvi put tražite izdavanje digitalnog certifikata. Ako već imate neki od osobnih digitalnih certifikata, registraciju u sustav PKI ne trebate opet plaćati.

Ako imam poslovni certifikat koji sam dobio u svojoj tvrtki i sada želim zatražiti osobni certifikat za sebe, trebam li napraviti registraciju u sustav PKI?

Prilikom izdavanja poslovnog certifikata koji ste dobili, Vaša se tvrtka registrirala u sustav PKI, ali se u tom slučaju u sustav PKI registrirao poslovni subjekt te se zaposlenicima unutar tog poslovnog subjekta može izdati poslovni certifikat. Bez obzira na to što imate poslovni certifikat koji je vezan za vašeg poslodavca, kada tražite osobni certifikat koji ćete koristiti za vlastite potrebe, potrebno je izvršiti registraciju fizičke osobe (tražitelja) u sustav PKI.
 

IZDAVANJE OSOBNIH CERTIFIKATA NA KRIPTO UREĐAJU

Gdje moram dostaviti dokumentaciju za izdavanje osobnog certifikata na kripto uređaju i kada mogu doći podići svoj kripto uređaj?

Dokumentaciju dostavljate u registracijski ured Fine. Nakon što se dokumentacija obradi, na e-mail adresu koju ste naveli u Zahtjevu, dostavlja se obavijest da je kripto uređaj spreman za preuzimanje. U sklopu obavijesti dostavlja se i zaštićeni PIN kripto uređaja. Uz zaštićeni PIN dobit ćete i link na kojem možete preuzeti instalacijske programe koji uključuju pogonske programe (drivere) za smart karticu i čitač te za USB token.

Koliko mi vrijedi certifikat koji sam dobio na USB tokenu?

Osobni certifikati koji se izdaju na kripto uređaju, izdaju se na period od 2 godine, nakon čega ih je potrebno obnoviti.

Kako mogu obnoviti certifikat?

Certifikati koji se nalaze na kripto uređaju mogu se obnoviti on-line, korištenjem postojećih certifikata ili u registracijskom uredu Fine, na temelju popunjenog Zahtjeva.

Da biste mogli certifikate obnoviti on-line, obnova se treba napraviti prije isteka valjanosti certifikata, odnosno u periodu od 30 dana prije isteka certifikata. Ako je valjanost certifikata istekla, certifikat se može ponovno izdati samo na temelju pismenog Zahtjeva koji trebate predati u registracijski ured Fine.

Koje servise mogu koristiti s osobnim certifikatom na kripto uređaju?

Osobni certifikati koji se izdaju na kripto uređaju namijenjeni su za vlastite (osobne) potrebe, npr. za pristup e-servisima za građane koje će koristiti za vlastite potrebe, a koji zahtijevaju autentifikaciju i napredni elektronički potpis.

Ovaj tip certifikata mogu koristiti i fizičke osobe koje nemaju registriranu poslovnu djelatnost, a obvezne su npr. elektroničkim putem predavati obrasce u sustav Porezne uprave.
 
Osim servisa e-Porezna, osobnim se certifikatom mogu predati i RSm obrasci (korektivni obrasci i obrasci za koje su uplaćeni doprinosi, a nije predan obrazac do 31.12.2013.), preuzeti bonitetna informacija BON-1 te godišnji financijski izvještaj. Za preuzimanje bonitetne informacije i GFI-a plaća se dodatna naknada u skladu s cjenikom Fine.

Također, fizičke osobe mogu koristiti i internetsku aplikaciju Web e-Potpis, aplikaciju za elektroničko potpisivanje dokumenata. Naknada za korištenje ove aplikacije za fizičke je osobe uračunata u cijenu izdavanja osobnih certifikata.

Osobni certifikati mogu se koristiti i za druge vlastite potrebe, npr. za potpisivanje PDF dokumenata, poruka elektroničke pošte i sl.

Na koji način plaćam certifikate za fizičke osobe?

Naknada za prvu godinu korištenja certifikata koji se izdaju na kripto uređaju plaća se unaprijed, a naknada za drugu godinu plaća se temeljem računa koju će vam Fina ispostaviti na adresu. Ako certifikat obnovite on-line, naknadu da korištenje plaćate na temelju izdanog računa.

Što ako ne platim račun koji sam dobio za certifikate na kripto uređaju?

Ako ne platite račun koji vam je Fina izdala, Fina može opozvati certifikat bez prethodnog upozorenja.

Promijenila sam e-mail adresu koja sad glasi drugačije nego prilikom prvog izdavanja certifikata. Trebam li promjenu prijaviti Fini?

Ako u bilo koje vrijeme tokom valjanosti certifikata promijenite bilo koji podatak koji se veže za certifikat, potrebno je napraviti opoziv certifikata i ponovno izdavanje certifikata s točnim podacima. Podaci zbog kojih je potrebno napraviti promjenu odnose se na ime i prezime korisnika kao i na e-mail adresu.

Plaćam li naknadu za promjenu podataka u certifikatu?

U slučaju promjene podataka u certifikatu, korisnik plaća naknadu prema cjeniku Fine.

Kako mogu otkazati korištenje certifikata?

Certifikate možete opozvati iz bilo kojeg razloga otkazom Ugovora o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe- građane (pisanim putem) ili predajom Zahtjeva za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata. Otkaz Ugovora o obavljanju usluga certificiranja znači opoziv svih certifikata izdanih po tom Ugovoru. Zahtjev za otkaz Ugovora u pisanom obliku ili popunjen Zahtjev za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata u kojem se traži opoziv, potrebno je dostaviti u registracijski ured Fine. Za opoziv certifikata plaća se naknada prema cjeniku Fine. 

Krivo sam ukucavao PIN i zaključao karticu. Što je potrebno napraviti da bih je ponovo mogao koristiti?

U slučaju zaključanog kripto uređaja potrebno  je doći u podružnicu Fine (gdje ste isti i podigli), kako bi zaposlenici registracijskog ureda izvršili otključavanje.

Ako se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene uređaja koja obuhvaća opozivanje certifikata izdanih na zaključanom kripto uređaju i ponovno izdavanje certifikata na novom kripto uređaju.


IZDAVANJE OSOBNOG SOFT CERTIFIKATA

Gdje mogu predati dokumentaciju za izdavanje osobnog soft certifikata?

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje osobnog soft certifikata možete predati u registracijskim uredima Fine.

Koju je dokumentaciju potrebno predati da bih dobio osobni soft certifikat? Gdje se mogu preuzeti potrebni obrasci?

Za izdavanje osobnog soft certifikata potrebno je  u registracijski ured Fine predati sljedeće:

 • Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe- građanina - 1 primjerak
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe - 2 primjerka,
 • presliku osobne iskaznice/putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata,

Tko može biti korisnik osobnog  soft certifikata?

Korisnik može biti svaka fizička osoba - građanin, koji isti koristi za vlastite potrebe.

Na koji način mogu preuzeti soft certifikat?

Kada se obradi predana dokumentacija, aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod) ćete dobiti na način označen u Zahtjevu. Kombinacijom dobivenih podataka, putem CMS-a, Portala za preuzimanje certifikata, obavljate on-line preuzimanje certifikata. Osobni soft certifikat možete preuzeti putem računala ili putem mobilnog uređaja, ovisno o načinu na koji želite koristiti certifikat.

Na koliko godina se izdaje osobni soft certifikat i kako se plaća?

Osobni soft certifikat se izdaje na 5 godina te se plaća unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju.

Kao fizička osoba sam obvezan predavati obrasce u Poreznu. Mogu li za to koristiti osobni soft certifikat?

Obrasci koji se šalju u Poreznu upravu trebaju biti potpisani naprednim elektroničkim potpisom, odnosno kvalificiranim certifikatom, stoga nije moguće takve izvještaje potpisati osobnim soft certifikatom jer se radi o normaliziranom certifikatu. Prema Zakonu o elektroničkom potpisu, elektronički potpis koji nastaje uporabom normaliziranog certifikata nema pravnu snagu u smislu da zamjenjuje vlastoručni potpis.

Je li u Zahtjevu za izdavanje certifikata neophodno navoditi kontakt podatke korisnika certifikata?

Osoba navedena i identificirana kao korisnik jedina može preuzeti aktivacijske podatke/kodove. Podatke o adresi e-pošte, adresi i broju mobitela korisnik je dostavio u zahtjevu te je izjavio da samo on ima pristup navedenoj e-mail adresi i mobilnom uređaju. Podatak o adresi e-pošte nije nužno navoditi ukoliko korisnik ne želi da se ta adresa upiše u certifikat. Adresu prebivališta je potrebno upisati u Zahtjev jer obveznost prikupljanje tog podatka propisuje Zakon o elektroničkom potpisu.

Na koji način preuzimam aktivacijske podatke?

Ako Vas je zaposlenik u registracijskom uredu Fine prilikom predaje dokumentacije fizički identificirao te ako ste u Zahtjevu za izdavanje Osobnog certifikata naveli podatak o broju mobitela i adresi e-pošte, aktivacijske ćete podatke dobiti na ta dva kanala, odvojeno: referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod putem SMS-a.

Ako u Zahtjevu niste naveli broj mobitela ili e-mail adresu, aktivacijske podatke možete dobiti u registracijskom uredu Fine.

U slučaju Demo certifikata, ako vas je djelatnik u registracijskom uredu prilikom predaje dokumentacije fizički identificirao, aktivacijske podatke možete dobiti na adresu e-pošte. U suprotnom, aktivacijske podatke možete podići u Fini.

Koliki je rok za preuzimanje osobnog soft certifikata od dana preuzimanja aktivacijskih podataka?

Nema vremenskog roka u kojem se moraju iskoristiti aktivacijski podaci za preuzimanje osobnog soft certifikata. Preuzimanje certifikata prijavom s aktivacijskim podacima može se napraviti samo jednom.

Naši certifikati na Fina e-kartici su suspendirani. Mogu li, bez obzira na to, kupiti osobni soft certifikat?

Možete zatražiti izdavanje osobnog soft certifikata iako su Vaši certifikati na Fina e-kartici suspendirani.

Preuzeo sam osobni soft certifikat na jedno računalo, ali bi mi trebao i na drugom. Mogu li ponovo preuzeti certifikat?

Aktivacijske podatke za preuzimanje certifikata moguće je preuzeti samo jednom. Ako imate potrebu certifikat koristiti na više računala, s obzirom na to da je izdan u obliku datoteke, certifikat možete kopirati na drugo računalo.

Zaboravio sam lozinku koju sam kreirao kad sam preuzimao certifikat. Možete li mi vi dati lozinku?

Prilikom preuzimanja certifikata korisnik sam kreira lozinku te je ona poznata samo njemu. Odgovornost je korisnika da na primjeren način zaštiti lozinku kojom se pristupa privatnom ključu korisnika od zlonamjernog korištenja od strane neovlaštenih osoba.
Korisnik treba zaštititi zaporku kojom je zaštićen privatni ključ pripadajućeg certifikata na način da se zaporka ne zapisuje i ne pohranjuje u nezaštićenom obliku na računalu.

S obzirom na to da je lozinka poznata samo Vama, ako je zaboravite više nećete moći koristiti certifikat. Ovisno o tome koliko je vremena prošlo od izdavanja certifikata, potrebno je provesti postupak oporavka certifikata ili zatražiti izdavanje novog.
Ako je prijava gubitka lozinke izvršena tijekom prve godine od izdavanja certifikata, tada je moguće napraviti oporavak certifikata. Ako ste gubitak lozinke prijavili nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata tada nije moguće napraviti oporavak certifikata već je potrebno zatražiti izdavanje novog, uz plaćanje naknade u punom iznosu. 
Oporavak certifikata vrši se na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata i podrazumijeva opoziv certifikata i izdavanje novog certifikata s istim podacima o korisniku.

Potpisan i Ovjeren Zahtjev možete dostaviti na sljedeće načine:

 • skeniran putem e-maila na adresu: e-poslovanje@fina.hr,
 • putem telefaksa na broj 01/ 6127 021 ili
 • osobno u neki od registracijskih ureda Fine

U razlog Oporavka potrebno je označiti opciju Ostalo te kao razlog navesti „zaboravljena lozinka“. Naknada za oporavak certifikata plaća se prema cjeniku Fine. 

Ako ste isti certifikat koristili na više računala, zbog prirode postupka, nakon provedenog oporavka certifikata, niti jedan certifikat neće biti valjan, zbog provedenog opoziva certifikata. Stoga je potrebno stari opozvani certifikat zamijeniti novim, na svim mjestima na kojima se koristio.

Što trebam učiniti kada certifikatu istekne vremenski period na koji je izdan?

Ako imate potrebu za daljnjim korištenjem certifikata, u vremenskom periodu od mjesec dana prije isteka vremenskog roka na koji je certifikat izdan, potrebno je obnoviti certifikat. Ako Vam certifikat više nije potreban, istekom vremenskog perioda na koji je izdan certifikat postaje nevažeći te ga nije potrebno obnavljati.

Koju dokumentaciju trebam predati u Finu kako bi se obnovio osobni soft certifikat?

Za obnovu osobnog soft certifikata potrebno u registracijski ured Fine predati sljedeće:

 • Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe- građanina - 1 primjerak,
 • presliku osobne iskaznice/putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata.

Kako mogu otkazati ugovorni odnos/certifikat?

Ako ste odlučili da Vam certifikat više nije potreban, certifikat je potrebno opozvati. Opoziv certifikata možete zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata. Popunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti u registracijski ured Fine na jedan od sljedećih načina:

 • Osobno u registracijski ured Fine,
 • Poštom u neki od Registracijskih ureda Fine (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobe iskaznice podnositelja zahtjeva),
 • Dostavom od strane treće osobe (u ovom slučaju predaje se Zahtjev za opoziv i preslika osobe iskaznice podnositelja zahtjeva).

Također, istekom vremenskog perioda na koji je certifikat izdan (5 godina) certifikat postaje nevažeći.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite