EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.12.2017.

Zagreb, 2. veljače 2018. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 6209 (20,1 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,7 milijardi kuna (20,8 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,8 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (5,5 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 11,4 % (1,6 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,7 % (0,8 milijardi kn) te Zagrebačke i Osječko-baranjske županije s udjelom od 5,1 % (0,7 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 571,32 tisuće kuna, što je za 0,9 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 576,47 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 3,2 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 2,4 milijarde kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije i poslovne subjekte iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 1,5 milijardi kuna, poslovne subjekte iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 1,1 milijardu kuna te one iz područja poslovanja nekretninama s 0,9 milijardi kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 5314, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 4641 i građevinarstvo s 3112 blokiranih poslovnih subjekata.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.12.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.12.2017.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 31. ožujka 2018. godine).

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite