EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2018.

REZULTATI PODUZETNIKA IZ OBRAĐENIH KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Zagreb, 8. veljače 2018. - Na temelju podataka iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu, kod 540 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 247 689 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 1,9 %. Ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 223,5 milijardi kuna (povećanje od 2,2 %) i ukupne rashode od gotovo 214 milijardi kuna (povećanje od 1,2 %). Obveznici konsolidacije, matična društva i društva u grupi, u 2016. godini su ostvarili pozitivan konsolidirani financijski rezultat (više od 7 milijardi kuna), što predstavlja povećanje od 16,1% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja obveznika konsolidacije, njih 420 ili 77,8 % poslovalo je s dobiti, a 120 ili 22,2 % iskazalo je gubitak. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih iznosila je 6.815 kuna, što je za 1,1 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 32,6 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod svih poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja, najveću dobit razdoblja ostvario je HEP d.d. (matično društvo i društva u grupi), i to u iznosu više od 2 milijarde kuna, što je 18,6 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika koji su predali konsolidirani financijski izvještaj. Na drugom je mjestu HRVATSKI TELEKOM d.d. (matično društvo i društva u grupi), s gotovo 928 milijuna kuna, što je 8,4 % od ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja (540). Najveći gubitak razdoblja iskazao je TISAK d.d. (matično društvo i društva u grupi), i to nešto više od 388 milijuna kuna, što je 9,8 % ukupnog gubitka razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja. Na drugom je mjestu VIADUKT GRUPA, s iskazanih 362,9 milijuna kuna gubitka razdoblja što je 9,2 % ukupnog gubitka razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja.

Analiza podataka iz konsolidiranih izvještaja po djelatnostima, pokazala je da su poduzetnici iz djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ostvarili najveću dobit razdoblja u iznosu od 2,3 milijuna kuna (udjel od 20,7 % u dobiti razdoblja svih predanih konsolidiranih izvještaja), a na drugom su mjestu poduzetnici prerađivačke industrije s dobiti u iznosu od 2,2 milijuna kuna (udjel od 19,9 %). Poduzetnici mješovitog sektora obračunali su najveću prosječnu mjesečnu plaću (7.166 kuna) koja je bila za 5 % viša od plaće koju su obračunali poduzetnici u državnom, a za 7,5% viša od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u privatnom sektoru vlasništva u RH u 2016. godini.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika obveznika konsolidacije u 2016. godini

Tablica: Rezultati obveznika konsolidacije prema financijskim izvještajima u 2016.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika, obveznika konsolidacije, prema podacima iz financijskih izvještaja za 2015. godinu

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite