EU - LOGO
   
English
Fina banner_naslovna.jpeg
IT Stipendija 2018
 
ePotpis u oblaku
 
Ovrha na nekretninama i pokretninama
 
VIJESTI
PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU - 31.12.2017.
Zagreb, 26. veljače 2018. - Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2017. godine u blokadi je bilo 319 752 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 42,76 milijarde kuna. Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 198 610 (udio od 62 % u ukupnom broju blokiranih građana), dok je žena 121 142 (udio od 38 % u ukupnom broju blokiranih građana). Od 42,76 milijarde duga, na muškarce se odnosi 31,23 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 11,53 milijardi kuna (udio 27 %). U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana isti je, 62 %, a u iznosu duga je veći za 1 %.

Promatrano na razini županija, prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9,16 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (3,14 milijarde kuna), a najmanje zadužene su žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija 31.12.2017.

Tablica: Broj dužnika i iznos duga prema rodnom kriteriju

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite