EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
PUBLIKACIJE I ANALIZE

Na osnovi podataka iz prikupljenih i obrađenih godišnjih financijskih izvještaja pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit, Financijska agencija od 2003. godine izrađuje i publicira analize.

 
 
 

KAKO NARUČITI?

Publikacije i analize možete naručiti putem narudžbenice, a isporučujemo ih u sljedećem obliku:

 • kao tiskovine (u Fininim poslovnim jedinicama ili putem pošte) ili
 • u elektroničkome obliku (putem e-pošte).

Ako imate specifične potrebe za podacima, možete ih naručiti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte analize@fina.hr. U zahtjevu je potrebno navesti kriterije i podatke koji su Vam potrebni. Primjerice, možete naručiti podatke o poslovnim subjektima po županijama, općinama/ gradovima, djelatnostima i/ili veličini, u obliku adresara poslovnih subjekata, rang lista poduzetnika, agregiranih podataka ili komparativnih analiza poslovanja poduzetnika.
Odgovorit ćemo na svaki vaš zahtjev.

Narudžbenice i zahtjeve možete dostaviti na sljedeće načine:

 • telefaksom: 01/6128 383
 • e-poštom: analize@fina.hr
 • poštom: Financijska agencija, Centar za registre, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Dokumenti
Narudžbenica

 
 
KOJE ANALIZE IZRAĐUJEMO

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske

 

Analiza pruža informacije o prihodima, rashodima, dobiti, gubitcima, investicijama, imovini i izvorima (sastavljeni prema računovodstvenim standardima koji su se primjenjivali u toj godini) i ona može poslužiti kao polazna podloga znanstvenim i stručnim institucijama te ekspertima-pojedincima za kompleksnija istraživanja kvantitativne i kvalitativne dinamike hrvatskoga poduzetništva.


Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH u 2016. godini. Dostupne su i analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH za ranije godine (od 2002. do 2015.).

 

Cijena: 313,00 kn (PDV uključen)


Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH na engleskom jeziku 

 

Analiza je skraćena verzija, tj. kreirana je odabirom sadržaja iz dviju analiza, analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske i analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama.

Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH u 2015. godini na engleskom jeziku. Dostupne su i analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH na engleskom jeziku za ranije godine (od 2010. do 2014.).

Cijena: 313,00 kn (PDV uključen)


Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama

 

U analizi se daju informacije o prihodima, rashodima, dobiti, gubitcima, investicijama, imovini i izvorima sredstava poduzetnika po županijama te njihov udjel u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Osim toga, prezentirane su rang liste najuspješnijih poduzetnika po županijama, te važnost financijskih rezultata poduzetnika u županijskim središtima.


Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2016. godini. Dostupne su i analize poslovanja poduzetnika po županijama za ranije godine (od 2004. do 2015.)


Cijena: 313,00 kn (PDV uključen).

 

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po gradovima/općinama

 

U ovoj analizi daje se pregled poslovanja poduzetnika prema teritorijalnoj podjeli, po gradovima/općinama, gdje im je sjedište poslovanja. Takav rezultat poslovanja daje dobar pregled rezultata na regionalnoj razini, iako ima određenih slabosti, budući da se poslovanje poduzetnika odvija i na više teritorijalnih jedinica gradova/općina.


Aktualna je Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po gradovima/općinama u 2016. godini. Dostupne su i analize poslovanja poduzetnika po gradovima/općinama za ranije godine (od 2008. do 2015.)


Cijena: 313,00 kn (PDV uključen)

 

Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika – po posebnom zahtjevu


Ove analize se izrađuju po posebnom zahtjevu naručitelja. Mogu se odnositi na gospodarska i financijska kretanja u određenoj županiji, gradu/općini ili u određenoj djelatnosti.


Cijena: 3.690,00 kn (PDV uključen).


Navedena cijena formirana je u skladu sa sadržajem analize koji je definiran, a naručitelj ga može proširiti pa se u tom slučaju cijena analize formira prema njezinu obimu.

Ogledni primjeri analiza

Na osnovi podataka iz godišnjih financijskih izvještaja pravnih i fizičkih osoba, obveznika poreza na dobit, za 2017. godinu izrađene su sljedeće analize:

 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Brodsko-posavska županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Krapinsko-zagorska županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Međimurska županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Splitsko-dalmatinska županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Osječko-baranjska županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Varaždinska županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Zagrebačka županija
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Zagreb (županija)
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Čakovec
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Grubišno Polje
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Koprivnica
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Kutina
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Poreč
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Pula
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Sinj
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Slavonski Brod
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Split
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Varaždin
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Velika Gorica
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Vinkovci
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Grad Virovitica
 • Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika - Općina Rugvica

Izrađene analize za prethodne godine

 


Informacija o kretanju dospjelih evidentiranih nepodmirenih obveza poslovnih subjekata i građana


U informaciji se obrađuju podaci prema trajanju blokade (ročnosti) računa poslovnih subjekata, prema vrsti poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost) te po županijama i djelatnostima, a posebno se analiziraju nepodmirene obveze neprekidnog trajanja do 120 dana i nepodmirene obveze obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG).

 

Mjesečne informacije o kretanju dospjelih nepodmirenih obveza poslovnih subjekata dostupne su za razdoblje od 2005. do 2010. godine. Od 2011. godine Fina više ne izrađuje mjesečne informacije o kretanju nepodmirenih obveza poslovnih subjekata, već osnovne informacije o kretanju nelikvidnosti i insolventnosti poduzetnika, stanje zadnji dan u mjesecu, objavljuje na svojoj internetskoj stranici Fine, u rubrici Objave za javnost.


Ovrha na novčanim sredstvima građana provodi se temeljem osnova za plaćanje (ovršne odluke i nagodbe domaćega suda ili upravnoga tijela) i zahtjeva ovrhovoditelja za izravnu naplatu novčane tražbine. Kao i poslovni subjekti, i određeni broj građana u Republici Hrvatskoj, zbog nedostatka novčanih sredstava na računima, ima problema u podmirivanju dospjelih obveza.


Mjesečne informacije o kretanju dospjelih nepodmirenih obveza građana, prema ročnosti, iznosu blokade, vrsti vjerovnika i po gradovima i županijama, stanje zadnji dan u mjesecu, dostupne su od siječnja 2014. godine na Fininoj internetskoj stranici.

 
 
 


SAZNAJTE VIŠE

Financijska agencija, Centar za registre
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
info telefon: 0800 0080
e-mail: analize@fina.hr, info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite