EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

info.BIZ

Pravodobne informacije temeljene na činjenicama pravi su način da upoznate svoje konkurente, potencijalne poslovne partnere ili analizirate stanje tržišta.

Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja, financijskome položaju poduzetnika i poslovnoj okolini u kojoj djeluju te omogućuje usporedbu podataka poduzetnika i hrvatskog gospodarstva u cjelini.
 
Servis sadrži podatke za više od 100.000 poslovnih subjekata obveznika predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI-a), a ažurira se nakon svake obrade izvještaja koji se predaju Fini. 
 
Informacije kojima možete pristupiti su sljedeće:

 • adresni i financijski podaci o poduzetniku koji vam daju prikaz pojedinačnih i agregiranih podataka za posljednjih 5 godina (izvor Registar godišnjih financijskih izvještaja),
 • rang liste  najuspješnijih poduzetnika prema odabranom kriteriju,
 • agregirani podaci i pokazatelji o poslovanju poduzetnika prema odabranom kriteriju: po županijama, općinama/gradovima, po djelatnostima, prema veličini poduzetnika i vlasništvu,
 • usporedba vaših rezultata s rezultatima drugih poduzetnika te trendovima u djelatnosti i područjima prema odabranim kriterijima,
 • agregirani podaci o insolventnim poslovnim subjektima (izvor podataka: izvještaj o nepodmirenim obvezama poslovnih subjekata – INS).

Podaci su prikazani jasno, razumljivo i jednostavno kroz tablice i grafove.


Iskoristite mogućnost probnog korištenja servisa.


Fina omogućuje probno korištenje servisa u trajanju od 30 dana. Probno korištenje uključuje podatke iz 2011., 2012. i 2013. godine.
 
info.BIZ PAKETI
 
Internetski servis info.BIZ dostupan je u tri različita paketa. Odabirom jednog od paketa sami birate količinu informacija koja vam odgovara i one vam postaju dostupne u svakom trenutku.

info.BIZ

info.BIZ plus

info.BIZ max

200 bodova

400 bodova

600 bodova

1 bod – kreiranje agregiranih tablica, rangiranje, udjeli

2 boda – pojedinačni upit koji se odnosi na jednog poduzetnika: adresni podaci, broj glavnog računa i 9 financijskih podataka; upit kojim se zadaju međusobne usporedbe do 5 tvrtki

Paket možete koristiti dok ne iskoristite sve kupljene bodove, a najduže godinu dana. Ako u tom razdoblju ne iskoristite sve kupljene bodove, imate mogućnost prijenosa preostalih bodova u sljedeće razdoblje uz kupnju novog paketa, neovisno o tome koji ste paket dotad koristili.
 
U svakom trenutku možete provjeriti stanje iskorištenih i neiskorištenih bodova. 

 
 
KAKO PRISTUPITI SERVISU?
Servisu možete pristupiti putem korisničkog imena i lozinke ili FINA e-kartice. 

Za pristup putem korisničkog imena i lozinke potrebno je ispunjenu pristupnicu predati:
 • osobno u najbližu poslovnicu Fine
 • e-poštom (kao skenirani dokument) na adresu: info.biz@fina.hr
 • poštom na adresu: Financijska agencija, Centar za registre, Vrtni put 3, 10000 Zagreb
 • telefaksom na broj: 01 6128 383

Za pristup putem FINA e-kartice potrebno je:

 • ispuniti pristupnicu za servis info.BIZ – 1 primjerak
 • ispuniti zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata - 1 primjerak
 • potpisati ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka i uz to priložiti:
   • fotokopiju osobne iskaznice*
   • rješenje o upisu u nadležni registar i
   • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD i matičnom broju.

*Ako vaša osobna iskaznica ne sadrži JMBG umjesto nje potrebno je priložiti jedan od sljedećih dokumenata: putovnicu, vozačku dozvolu ili potvrdu MUP-a.  
 
Popunjenu pristupnicu i potrebnu dokumentaciju podnesite osobno ili poštom u najbližu Fininu poslovnicu.
 
Ako već imate FINA e-karticu, trebate samo popuniti pristupnicu za info.BIZ i predati je u najbližu Fininu poslovnicu, poslati poštom ili telefaksom i vašoj ćemo kartici odmah dodijeliti pravo korištenja servisa. 
  
Predajom pristupnice ostvarili ste pravo korištenja servisa. Nakon što dobijete korisničko ime i lozinku ili FINA e-karticu, kupnju prvog te svakog sljedećeg paketa bez suvišne papirologije obavljate putem interneta, odnosno na servisu info.BIZ. U skladu s odabranim paketom, Fina će vam ispostaviti račun na temelju kojega ćete izvršiti uplatu.

Odmah nakon kupnje paketa možete pristupiti informacijama koje nudi info.BIZ. 
  
Osim za pristup servisu info.BIZ, FINA e-karticu možete koristiti i za pristup drugim e-servisima Fine te državne uprave i javnih službi. 

Više o FINA e-kartici

 

Dokumenti

Preuzmi

info.BIZ pristupnica

  pdf

 
 
CIJENE
CIJENE 

Paket

Bodovi

Cijena

info.BIZ

200

489,00 kuna

info.BIZ plus

400

968,00 kuna

info.BIZ max

600

1205,00 kuna


PDV je uračunan u cijene.

DODATNE POGODNOSTI
 
Ovisno o tome koji ste paket odabrali, dobivate posebne pogodnosti iz FINA-inih web servisa koje vam dodatno mogu pomoći u poslovnom odlučivanju. 
 

Paketi

info.BIZ

info.BIZ plus

info.BIZ max

Korištenje WEB servisa Jedinstveni registar računa (JRR): 30 dana

x

x

x

Jedan ispis bonitetne informacije BON 1 za drugog poduzetnika

 

x

 

Dva ispisa bonitetne informacije BON 1 za drugog poduzetnika

 

 

x

Tri ispisa godišnjega financijskog izvještaja

 

x

 

Šest ispisa godišnjega financijskog izvještaja

 

 

x

 
 
 

PRIJAVA U APLIKACIJU

info.BIZ logo.jpg


PROBNI SERVIS:

Pristup probnom servisu

 

PRISTUP ZA PRETPLATNIKE:

Pristup FINA e-karticom

Pristup korisničkim imenom i lozinkom

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite