EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE

Od 1. siječnja 2014. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13), uvedeno je objedinjeno prikupljanje podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem Obrasca JOPPD.

U skladu s navedenim izmjenama, za sve isplate primitaka nakon 1. siječnja 2014. godine, podaci se dostavljaju u Poreznu upravu na Obrascu JOPPD putem servisa e-Porezna.

Obveznici će i nadalje Obrazac R-S/R-Sm moći podnijeti u Fini, ali samo u slučaju kada je izvršena uplata za obvezne mirovinske doprinose iz ranijih godina, a nije podnesen Obrazac R-S/R-Sm te u slučaju potrebe za ispravkom podataka na podnesenom Obrascu R-S/R-Sm (korektivni obrazac).

Obveznici u poslovnicama Fine predaju obrasce R-S/R-Sm, kao i do sada, u papirnom obliku za najviše 24 osiguranika, a u elektroničkom zapisu na nositelju (USB, CD...) za najviše 100 osiguranika.

Za više od 100 osiguranika, Obrazac R-Sm se podnosi elektroničkim putem (usluga e-REGOS). Obzirom da obveznici imaju obvezu uskladiti sve podatke koje su u periodu od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2013. godine dostavljali u sustav Regos, preporuka je da do daljnjega ne otkazuju korištenje servisa e-Regos u Fini.

Naime, korisnici putem servisa e-Regos u Fini i dalje mogu koristiti sljedeće usluge:

  • predati Obrazac R-Sm putem WEB-a u slučaju kada je izvršena uplata, a nije podnesen Obrazac R-Sm za period od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2013. godine,
  • predati korektivni Obrazac R-Sm, odnosno, korekcije već podnesenih obrazaca R-Sm,
  • preuzimati datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima na Obrascu R-Sm,
  • preuzimati podatke o neuspješno povezanim Obrascima R-Sm i nalozima za plaćanje doprinosa obveznog mirovinskog temeljem individualne kapitalizirane štednje,
  • provjeriti članstva osiguranika u II. stupu obveznog mirovinskog fonda.

Navedene usluge korisnici mogu i dalje koristiti, u sklopu naknade koju plaćaju za korištenje digitalnih certifikata. Više o digitalnim certifikatima s kojima se pristupa e-servisima Fine možete pronaći ovdje.

Način registracije, prijave te sve aktualnosti i dokumentaciju vezanu uz Obrazac JOPPD možete pronaći na stranici Porezne uprave:
http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/default.aspx.

 
 
REGOS - MIROVINSKO OSIGURANJE

Temeljem ugovora s REGOS-om, Fina obavlja održavanje baze osiguranika i obveznika vođenjem osnovnih registara i šifrarnika, odabir/promjenu obveznog mirovinskog fonda, prihvat i obrada Obrazaca R-S/R-Sm, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova mirovinskih fondova, izvješćivanje u sustavu povezanih institucija i sudionika, razmjenu podataka s povezanim institucijama, rješavanje reklamacija, arhiviranje dokumentacije i podataka.

Obveznici u poslovnicama Fine predaju obrasce R-S/R-Sm (na papiru ili u elektronskom obliku) preuzimaju izvješća o predanim obrascima ("Greške u specifikaciji po osiguranicima o obračunatim doprinosima" i "Pregled nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm uplata odnosno povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje") te provjeravaju članstvo (za zaposlenike i za honorarne djelatnike u II. stupu).

Informacije koje se odnose na popunjavanje Obrasca R-S/RSm mogu se dobiti u Call Centru REGOS-a (Gajeva 5) pozivom na broj telefona 01/4898 999.

Od 01.01.2012. godine izmjenom i dopunom Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja ("NN" 90/11) uvedena je obveza podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem (usluga e-REGOS) za isplatitelje plaće/naknade koji podnose podatke na Obrascu R-Sm za više od 100 osiguranika. Nakon 01.01.2012. godine obveznik podnošenja podataka Obrazac R-Sm može podnijeti u papirnatom obliku za najviše 24 osiguranika, a u elektroničkom zapisu na nositelju (USB, CD..) za najviše 100 osiguranika.

Radno vrijeme Fininih poslovnica

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite