EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
OBAVIJEST ZA KORISNIKE

U slučaju problema u korištenju usluge e-REGOS, u dijelu dostave obrazaca u sustav REGOS, kao što su:

 • nemogućnost kreiranja datoteke kroz e-REGOS,
 • nemogućnost slanja datoteka na obradu,
 • nemogućnost potpisivanja datoteke,
 • problem u potpisnom modulu,
 • poslane datoteke se ne vide na pregledu i sl.,

pogledajte Naputak za rješavanje problema slanja obrazaca uslugom e-REGOS.

 
 
PREDAJA OBRAZACA PUTEM INTERNETA - e-REGOS
Predaja Obrasca R-Sm putem interneta: usluga e-REGOS
 
Za korisnike Fininih digitalnih certifikata na FINA e-kartici ili USB tokenu omogućena je predaja Obrasca R-Sm putem interneta.

Usluga e-REGOS namijenjena je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm.

Obveznici koji podnose podatke na obrascu R-Sm za više od 100 osiguranika od 01.01.2012. godine obvezni su isti predavati elektroničkim putem (npr.e-REGOS usluga).

Usluga omogućava:
 • upis podataka Obrasca R-Sm preko ekranske forme,
 • predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem interneta u sustav REGOS-a u Fini, 
 • preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima,
 • preuzimanje Pregleda nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa.

Usluga, također, omogućuje tiskanje elektronički potpisane stranice A Obrasca R-Sm, a korisnicima je osigurana i dodatna ovjera na šalterima u Fini.

Uslugom nije moguće predati jedino Obrazac R-Sm vrste obračuna/ispravka '88' (ispravak podataka samo na Stranici A) te se navedeni Obrasci predaju u papirnom obliku na šalterima u Fini.

Način rada usluge e-REGOS detaljno je opisan u Korisničkim uputama.

Prednosti usluge e-REGOS su višestruke:

 • mogućnost predaje Obrasca R-Sm 24 sata na dan bez napuštanja radnog mjesta,
 • ušteda vremena: nije potreban odlazak na šalter u Finu, izvješće o ispravnosti Obrasca  se dobije gotovo trenutačno, a u slučaju neispravnih podataka s Obrasca novi, ispravljeni podaci se mogu odmah poslati u sustav REGOS-a,
 • ušteda prostora: nema papirne dokumentacije, sve potvrde i Obrasci su u elektroničkom obliku i mogu se pohraniti na računalo ili vanjski medij.

Kako biste pristupili usluzi e-REGOS potrebno je posjedovati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu kojima elektronički potpisujete datoteku s podacima u Obrascu R-Sm. 
 
Ako posjedujete Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu potrebno je:

1. ispuniti Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine (označiti e-REGOS),
2. predati pristupnicu u najbližu Fininu poslovnicu. 
 
Vašoj FINA e-kartici/USB tokenu odmah ćemo dodijeliti pravo korištenja novog servisa.
 
Ako ne posjedujete Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici/USB tokenu potrebno je:

1. Ispuniti Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine (označiti e-REGOS), 
2. Ispuniti i prikupiti dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata koju možete pronaći ovdje.


U slučaju problema vezanih uz instalaciju i uporabu programa e-REGOS, javite nam se na: 

 
 
TEHNIČKI PREDUVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE e-REGOS

Korištenje aplikacije je jednostavno i pregledno te prilagođeno svim kategorijama korisnika.

Za korištenje usluge e-REGOS potrebno je imati sljedeće:

 • računalo, čitač i FINA e-karticu ili usb token,
 • prijavljen servis e-REGOS na FINA e-karticu (prijava se radi u Fininim poslovnim jedinicama),
 • instaliranu podršku za čitač i FINA e-karticu ili usb token,
 • pristup internetu,
 • internetski preglednik Internet Explorer 7 ili viša verzija s uključenim compatibility view,
 • Acrobat Reader 6.0.2 CE ili viša verzija,
 • JAVA 1.8 update 40 ili viša verzija.

Sve što je potrebno za instalaciju nalazi se na stranicama www.fina.hr pod Digitalni certifikati/Preuzimanje certifikata i programske podrške. Korisnici koji imaju problema sa instalacijom mogu se obratiti Odjelu za odnose s korisnicima Fine na besplatni broj 0800 0080. Korisnici koji nemaju instaliranu Javu ili imaju stariju verziju od 1.8 update 40, mogu preuzeti direktno sa stranice: http://www.java.com/en/download/windows_ie.jsp te potom izvršiti instalaciju.

 
 
OVJERA STRANICE A OBRASCA R-SM PREDANOG PUTEM USLUGE E-REGOS

Korisnicima usluge e-REGOS omogućena je i dodatna ovjera Stranice A Obrasca R-Sm predanog elektronskim putem i s kojeg su podaci ispravno prihvaćeni u sustav REGOS-a u Fini.

Na šalter je potrebno donijeti samo jedan primjerak Stranice A tiskane korištenjem aplikacije „Provjera potpisane datoteke“ koja je sastavni dio usluge e-REGOS. Radnik na šalteru će Stranicu A dodatno ovjeriti originalnim štambiljem REGOS-a. Obveznik ne mora Stranicu A dodatno ovjeravati svojim pečatom i potpisom.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite